Vi setter ned boliglånsrenten med inntil 0,5 prosentpoeng

Fana Sparebank har besluttet å sette ned boliglånsrenten med inntil 0,5 prosentpoeng. Rentenedsettelsen iverksettes allerede fra 27. mars for eksisterende kunder.

fasade til fana sparebank på nesttun.jpg

Usikkerhet og store utfordringer

- Vi er alle eksponert for utfordringer vi ikke tidligere har opplevd. Vi ønsker å bidra til å dempe effektene så godt vi kan. Et av de viktigste tiltakene er å sette ned boliglånsrenten med inntil 0,5 prosentpoeng for alle eksisterende kunder, uttaler administrerende direktør Lisbet K. Nærø. Hun fortsetter; - I tillegg fremskynder vi ordinære varslingsfrister, slik at vi iverksetter endringene allerede fra 27. mars. Det er det tidligste vi klarer å få til av tekniske årsaker.

Usikkerheten er stor i samfunnet og de finansielle markedene. Tiltakene som er iverksatt av myndighetene er med å på dempe skadevirkningene for bankene, og det skal også komme kundene til gode.

"

Et av de viktigste tiltakene er å sette ned boliglånsrenten med inntil 0,5 prosentpoeng for alle eksisterende kunder

- Vi er opptatt av å ivareta behovene for kunder som er i en krevende situasjon som følge av koronaviruset, blant annet med avdragsfrihet. Vi oppfordrer derfor alle kunder som trenger det om å ta kontakt med oss, avslutter Nærø.

For eksisterende kunder vil renteendringen for boliglån tre i kraft fra 27. mars 2020. Fana Sparebanks nye priser vil gjelde fra onsdag 18. mars. Beste boliglånsrente for lån innenfor 75% av boligverdi vil etter endringen være 2,55%. Alle kunder som får renteendring, vil få informasjon i nettbanken eller motta brev i posten om hvordan dette påvirker deres lån.