Barn og unge

Sammen skaper vi en god oppvekst for barn og unge.

gavemidler_barn-og-unge.png

Hver eneste dag året rundt, legges det ned utallige timer frivillig arbeid og dugnadsinnsats i lokalmiljøet. Alle disse timene bygger opp under det samme; å gi barn og unge en god oppvekst.

Målet til Fana Sparebank er akkurat det samme; vi ønsker å bidra der det finnes mer enn nok av engasjement og vilje - men der økonomisk støtte trengs for å realisere et prosjekt som bedrer hverdagen for barn og unge.

 

Få påminnelse når søknadsskjema åpnes

Retningslinjer for å søke gavemidler

  • Det gis ikke støtte til enkeltpersoner eller formål i regi av kommunale-, fylkeskommunale eller statlige foretak.
  • Eventuelle formål som ikke tildeles gavemidler har ikke krav på begrunnelse.
  • Utdelingen foretas en gang per år
  • Kun søknader som kommer via elektronisk søknadsskjema blir vurdert (søknader sendt per e-post og post blir ikke vurdert)

For alle som søker, og får tildelt gavemidler inviterer vi til Gavekalas - en minifestival for barn og unge i juni. 

Fristen for å søke gavemidler åpnes i begynnelsen av 2020. 

Se utdelte midler for årene nedenfor:

2018

2017

2016

2015

2014