Rente- og kostnadsendring

Rente- og kostnadsendring

Inngår du en låneavtale eller kontoavtale med flytende rente, vil banken sende deg et varsel ved renteendring. Det samme gjelder om det er avtalt at banken kan gjøre endringer i avtalte gebyrer eller andre kostnader. Ved et slikt varsel fra banken, trenger du ikke aktivt å gjøre noe. Dersom du ikke foretar deg noe, vil dette anses som et passivt samtykke til endringen som banken foreslår.

For endringer av renter som varsles fra og med 1. juli 2023, vil forslag om endring av renter, gebyrer og andre kredittkostnader sendes med to måneders varsel etter den nye finansavtaleloven. Endringen må være saklig begrunnet i de alminnelige kredittvilkårene. Endringen aksepteres ved passivt samtykke. Det vil si at du ikke trenger å gjøre noe dersom du aksepterer den foreslåtte endringen. Hvis du ikke ønsker å samtykke til endringen må du innen den fristen som er oppgitt i varslet, ta kontakt med banken. Velger du å ikke samtykke til endringen, kan det medføre at banken sier opp avtalen med deg. Oppsigelsesfristen vil i så fall være to måneder fra oppsigelsesvarsel. 

Du godtar varslet renteendring ved passivt samtykke. Du trenger ikke foreta deg noe.

Slik motsetter du deg renteendring