Næring og kultur

Sammen skaper vi stor økonomisk vekst og fine kulturelle opplevelser i regionen.

Sammen er vi bedre

Vi ser stor verdi i å støtte gründere fra næringsliv og kultur, områdene som gir oss økonomisk løft og kulturelle opplevelser. Ved hjelp av gavefondet skal vi være med på å stimulere tiltak som har å gjøre med utvikling av kultur- og næringslivet. Støtte kan skje direkte til foreninger, gjennom nærings- og bransjesamarbeid innenfor kultur og næringslivet, og/eller arrangementer og konferanser som er tilrettelagt for dette segmentet.

For 2020–2022 har vi inngått i et samarbeid med Bergensmagasinet om å arrangere Bergen Awards, hvor det skal deles ut priser til fortjenstfulle bergensere innen ulike kategorier. Sammen ønsker vi å løfte frem gründere og talenter som bor i verdens vakreste by, Bergen.