Andre typer fond

Det er mange forskjellige fond å velge mellom. Her kan du lese mer om forskjellige typer fond. 

dame i mobelbutikk

Aksjefond

Aksjefond investerer i mange forskjellige selskaper. Noen aksjefond eier aksjer globalt, regionalt eller nasjonalt. Andre fond konsentrerer seg om spesifikke bransjer som teknologi, helse og sjømatsektoren. Fondsverdien i aksjefond vil svinge underveis og det kan derfor være lurt å velge flere typer aksjefond for å spre risikoen. Avkastningen kan være negativ i perioder. Aksjefond passer for langsiktig sparing i mer enn 5 år og for deg som ønsker best mulig avkastning.

Rentefond/pengemarkedsfond

Pengemarkedsfond investerer i kortsiktige rentepapirer som sertifikater og obligasjoner utstedt av norske banker, boligkredittforetak, stat og kommuner. Pengemarkedsfond passer for deg som vil spare på kort sikt, ønsker lav risiko, men som aksepterer litt verdisvingninger underveis. Avkastningen kan være negativ i kortere perioder. På sikt kan du forvente litt høyere avkastning enn på sparekonto i bank. 

Kombinasjonsfond

Kombinasjonsfond er en kombinasjon av aksje- og rentefond hvor fordelingen mellom dem vil variere mellom de ulike kombinasjonsfondene. Du kan for eksempel velge 80% aksjer og 20% renter, fordeling 50/50, osv. Høy aksjeandel gir høyere forventet avkastning, men også større verdisvingninger underveis. Kombinasjonsfond passer best for deg som vil ha lavere risiko enn et rent aksjefond, og som ønsker at profesjonelle forvaltere skal bytte mellom ulike aksje- og rentefond ut fra fondets rammer.