Bærekraft

Vi har et stort mål om å være en handlekraftig bank som tar klima og miljø på alvor. Derfor har vi bestemt oss for å sette bærekraftig utvikling i fokus. Sammen med alle ansatte i banken, kundene våre og samfunnet rundt oss gjør vi flere viktige grep for å ta vare på miljøet.