Oppdatering av kundeinformasjon

I løpet av kort tid vil du som kunde hos oss motta et skjema for oppdatering av kundeinformasjon, dette gjøres i et kundeerklæringsskjema. Bankene i Norge er lovpålagt å innhente og oppdatere informasjon løpende om alle kundene våre. Dette gjelder både for privatpersoner, bedrifter, lag og organisasjoner.

Bærekraft

Vi har et stort mål om å være en handlekraftig bank som tar klima og miljø på alvor. Derfor har vi bestemt oss for å sette bærekraftig utvikling i fokus. Sammen med alle ansatte i banken, kundene våre og samfunnet rundt oss gjør vi flere viktige grep for å ta vare på miljøet.