Barn og unge

Hver eneste dag året rundt, legges det ned utallige timer frivillig arbeid og dugnadsinnsats i lokalmiljøet. Alle disse timene bygger opp under det samme; å gi barn og unge en god oppvekst.


Målet til Fana Sparebank er akkurat det samme; vi ønsker å bidra der det finnes mer enn nok av engasjement og vilje - og der økonomisk støtte trengs, for å bedre hverdagen for barn og unge.

Utbetaling av gavemidler til barn og unge vil skje i løpet av juni 2024.
Søknadsperioden for barn og unge er i perioden 01. -31.mars 2024. 

 

barn spiller gitar

Få påminnelse når søknadsskjema åpnes

Retningslinjer for å søke gavemidler

  • Det gis ikke støtte til enkeltpersoner eller formål i regi av kommunale-, fylkeskommunale eller statlige foretak.
  • Eventuelle formål som ikke tildeles gavemidler har ikke krav på begrunnelse.
  • Utdelingen foretas en gang per år.
  • Kun søknader som kommer via elektronisk søknadsskjema blir vurdert (søknader sendt per e-post og post blir ikke vurdert).

Utbetalinger av gavemidler vil kun utbetales til organisasjonens/foreningens konto, det vil ikke bli utbetalt til private konti.