Barn og unge

Hver eneste dag året rundt, legges det ned utallige timer frivillig arbeid og dugnadsinnsats i lokalmiljøet. Alle disse timene bygger opp under det samme; å gi barn og unge en god oppvekst.

Målet til Fana Sparebank er akkurat det samme; vi ønsker å bidra der det finnes mer enn nok av engasjement og vilje - og der økonomisk støtte trengs, for å bedre hverdagen for barn og unge.

Retningslinjer for å søke gavemidler

  • Det gis ikke støtte til enkeltpersoner eller formål i regi av kommunale-, fylkeskommunale eller statlige foretak.
  • Eventuelle formål som ikke tildeles gavemidler har ikke krav på begrunnelse.
  • Utdelingen foretas en gang per år.
  • Kun søknader som kommer via elektronisk søknadsskjema blir vurdert (søknader sendt per e-post og post blir ikke vurdert).

Utbetalinger av gavemidler vil kun utbetales til organisasjonens/foreningens konto, det vil ikke bli utbetalt til private konti.

 

Forsinkelse i gaveutdeling for 2021

Det blir dessverre forsinkelser i utbetalingen av gavemidler til Barn og unge som skulle blitt utbetalt i juni/juli. Utbetalingene vil skje i løpet av august 2021.

Her finner du et regneark med oversikt over organisasjoner og tildelte gavemidler for 2021. 

Bruk nedtrekksmenyen i overskriften og søk på din organisasjon.

 

Se tidligere utdelte gavemidler: