Det er for tiden mange svindelforsøk. Husk at du aldri skal oppgi sensitiv og personlig informasjon i usikre kanaler som epost, sms og telefon. Les mer om sikkerhet på nett her

Barn og unge

Hver eneste dag året rundt, legges det ned utallige timer frivillig arbeid og dugnadsinnsats i lokalmiljøet. Alle disse timene bygger opp under det samme; å gi barn og unge en god oppvekst.

Målet til Fana Sparebank er akkurat det samme; vi ønsker å bidra der det finnes mer enn nok av engasjement og vilje - og der økonomisk støtte trengs, for å bedre hverdagen for barn og unge.

Utbetaling av gavemidler til barn og unge vil skje i løpet av august 2022.

Oversikt over tildelte midler 2022

Få påminnelse når søknadsskjema åpnes

Se tidligere utdelte gavemidler:

Retningslinjer for å søke gavemidler

  • Det gis ikke støtte til enkeltpersoner eller formål i regi av kommunale-, fylkeskommunale eller statlige foretak.
  • Eventuelle formål som ikke tildeles gavemidler har ikke krav på begrunnelse.
  • Utdelingen foretas en gang per år.
  • Kun søknader som kommer via elektronisk søknadsskjema blir vurdert (søknader sendt per e-post og post blir ikke vurdert).

Utbetalinger av gavemidler vil kun utbetales til organisasjonens/foreningens konto, det vil ikke bli utbetalt til private konti.