Bedriftsfokus

Med huseierforsikring gjennom Fana Sparebank og Frende Forsikring, får sameier svært gode dekninger til konkurransedyktig premie.

 

Huseieransvar, styreansvar og rettshjelp er inkludert i vår standarddekning.

SEPA-betalinger

Fra 31. oktober 2016 krever Finansavtaleloven at SEPA-betalinger utføres i henhold til ny internasjonal standard for betalingsformat. En SEPA-betaling er en normalbetaling (ikke ekspress) i euro til en mottaker i SEPA området (EU/EØS + Sveits, Monaco og San Marino).