Helseforsikring Bedrift

Gjør det lettere for dine ansatte å komme tilbake på jobb etter sykdom eller arbeidsulykker. Med en bedriftshelseforsikring er bedriften godt rustet for å ta vare på sine ansatte med garantert konsultasjon, undersøkelse eller behandling innen 10 virkedager, og tett oppfølging av medisinsk rådgiver.

Helseforsikring for bedrift krever ingen helseerklæring og kan kjøpes av personer mellom 18 og 75 år. Det kan være lang ventetid i det offentlige og sykefravær kan koste bedriften store summer årlig. Forsikringen bidrar til riktig og raskere behandling som gjør at ansatte kan komme tilbake i jobb tidligere.

industriomrade.png
Bilde av Pål K.

Pål K. Haugetun

Direktør Bedriftsmarked

Kontakt meg

Forsikringen omfatter

  • Konsultasjon, undersøkelse eller behandling i spesialisthelsetjenesten innen 10 virkedager
  • Fysikalsk behandling uten henvisning - inntil 6 timer per år, hos f.eks. fysioterapeut eller kiropraktor (kan utvides til 12 eller 24 timer)
  • Psykologbehandlinger med henvisning - inntil 10 timer per år
  • Psykologisk førstehjelp - inntil 12 timer per år
  • Rehabilitering etter operasjon - inntil 1 måned
  • Ny medisinsk vurdering av annen lege etter alvorlig sykdom/skade
  • Reise og opphold, samt medisiner
  • Tekniske hjelpemidler etter operasjon - inntil 10 000 kroner
  • Rus- og spill-avvenning - inntil 150 000 kroner
  • Videolege via KRY

Eikas samarbeidspartner på behandlingsgaranti er Falck Helseformidling. Videolege bestilles via nettsiden nedenfor. Nettsiden kan også brukes når et behandlingsløp skal startes, eller den ansatte kan legge ved kvitteringer for utlegg til f.eks. fysiotimer.

Falck Helseformidling kan også kontaktes på eget telefonnummer for kunder i Eika Forsikring: 21 89 75 35.

 

Kontakt meg om bedriftsforsikring:

Jeg ønsker informasjon om:
Jeg vil bli kontaktet via: