Helseforsikring

Få dine ansatte hurtigere tilbake i arbeid etter sykdom. Med helseforsikring gjennom Frende Forsikring garanterer vi behandling innen 14 virkedager. Dekningen bidrar til redusert sykefravær, gjør de ansatte mer effektive og øker ansattes tilfredshet.

Du får

  • Tverrfaglig rådgivningstjeneste 24/7
  • Røntgen og bildediagnostikk
  • Fysikalsk behandling
  • Second opinion av uavhengig lege
  • Tilgang til legespesialist
  • Dagkirurgi
  • Sykehusinnleggelse
  • Psykologtjenester
  • Kreftbehandling
  • Rehabilitering
industriomrade.png
Bilde av Simon G. M.

Simon G. M. Teweldemedhin

Bedriftsrådgiver

Kontakt meg

Kontakt meg om bedriftsforsikring:

Jeg ønsker informasjon om:
Jeg vil bli kontaktet via: