Byggelån

Skal du bygge bolig eller næringsbygg er det viktig med god planlegging og oppfølging fra en erfaren rådgiver. Vi tilbyr deg ikke bare gunstig lån for byggeprosjektet ditt – vi har også svært høy kompetanse på byggelån. Derfor får du hjelp gjennom hele byggereisen.

Fana Sparebank har vært med på å realisere flere store byggeprosjekt på Vestlandet. Ta gjerne kontakt med en av våre rådgivere, slik at vi kan finne en løsning sammen.

restaurering av bygning og verktoy
Bilde av Pål K.

Pål K. Haugetun

Direktør Bedriftsmarked

Byggelån tilbys i forbindelse med

 • Oppføring av boliger for videresalg. Normalt vil vi kreve at en andel av boligene er forhåndsolgt.
 • Oppføring av bolig eller næringsbygg for utleie eller salg.

Ved oppføring av bolig eller næringsbygg for utleie kan vi, etter endt byggeperiode, tilby langsiktig finansiering. Konvertering til langsiktig finansiering vil kreve at en andel av lokalene er utleid.
Med byggelån er bedriften sikret tilgjengelige midler i hele byggeperioden og utbetaling av byggelånet skjer normalt etter anvisning fra en av bankens byggelånskontrollører.

Det betales renter av trukket beløp, mens det betales provisjon av hele rammen.

Krav til dokumentasjon
 • Lånesøknad med beskrivelse av byggeprosjektet.
 • Siste års årsregnskap, balanse, noter og styrets beretning, samt revisors beretning.
 • Perioderegnskap for inneværende år, inkl. balanseposter.
 • Kontrakter med entreprenør og/eller underentreprenør.
 • Godkjente tegninger og målebrev
 • Ramme- og igangsettingstillatelse, samt andre nødvendige offentlige godkjenninger.
 • Kopi av eventuell festekontrakt.
 • Budsjettert byggeregnskap og finansieringsplan.
 • Fremdrifts- og utbetalingsplan.
 • Eventuelle referanseprosjekter.