Oppdatering av kundeinformasjon

Vi vil i løpet av kort tid ta kontakt med deg som kunde hos oss for oppdatering av kundeinformasjon, dette gjøres i et kundeerklæringsskjema. Bankene i Norge er lovpålagt å innhente og oppdatere informasjon løpende om alle kundene våre. Dette gjelder både for privatpersoner, bedrifter, lag og organisasjoner.

Nedbetalingslån

Enten du har et langsiktig eller kortsiktig behov for finansiering, passer nedbetalingslån for deg. Vi tilbyr lån for de fleste investeringer, og du velger selv om du vil betale tilbake som annuitet eller serielån.

Sammen finner vi en løsning som fungerer for deg.

mote med entrepenor
Bilde av Johnny

Johnny Andberg

Banksjef Bedriftsmarked

Flere valg for nedbetaling

Annuitetslån
Forutsatt at renten ikke endrer seg i tilbakebetalingstiden, er terminbeløpene lik i hele perioden. I tilbakebetalingstiden vil imidlertid fordelingen i det enkelte terminbeløp mellom avdrag og renter endres (stigende avdrag, mens rentedelen er synkende fordi lånet reduseres og med det også grunnlaget som det betales rente for).
Ved renteendringer vil terminbeløpet endres for resten av nedbetalingstiden.


Serielån
Avdragene er like store i hver termin. Det betyr at belastningen blir høyest i starten av låneperioden, og deretter synkende fordi rentedelen reduseres (fordi lånet eller grunnlaget som det betales rente for reduseres). Ved renteendringer vil rentedelen som skal betales bli endret.
Tilbakebetalingstid, rente og øvrige vilkår vil være avhengig av betjeningsevne og den aktuelle sikkerheten som tilbys.

 

 

Krav til dokumentasjon
 
  • Lånesøknad inkludert beskrivelse av bedriften, og formålet med lånet.
  • Budsjett for inneværende år, samt 2 år frem i tid.
  • Siste års årsregnskap, balanse, noter, styrets beretning, samt revisors beretning.
  • Aldersfordelt saldoliste over selskapets kundefordringer.
  • Takst/verdivurdering av eventuell fast eiendom.
  • Oversikt over leieinntekter, dersom søknaden gjelder kjøp av næringseiendom.
  • Stiftelsesdokument og vedtekter (gjelder nyetablert selskap).

 

Ta kontakt med en av våre bedriftsrådgivere for mer informasjon.