Oppdatering av kundeinformasjon

Vi vil i løpet av kort tid ta kontakt med deg som kunde hos oss for oppdatering av kundeinformasjon, dette gjøres i et kundeerklæringsskjema. Bankene i Norge er lovpålagt å innhente og oppdatere informasjon løpende om alle kundene våre. Dette gjelder både for privatpersoner, bedrifter, lag og organisasjoner.

Bedriftskonto

Til den daglige driften av selskapet trenger du en bedriftskonto. Kontoen brukes til alle typer inn- og utbetalinger, og gir deg enkel styring av likviditeten. Dessuten kan du knytte de viktigste betalingstjenestene opp mot kontoen din – slik at du er selvbetjent og digital i bankhverdagen din.

Kontakt en rådgiver for å få mer informasjon om bedriftskonto i Fana Sparebank.

 

 

kaffekopp og mobil
Bilde av Pål K.

Pål K. Haugetun

Direktør Bedriftsmarked

  • Fleksibel brukskonto for bedrifter som gir enkel likviditetsstyring.
  • Bedriftskonto benyttes til alle typer inn- og utbetalinger.
  • Enkel å bruke i kombinasjon med kort og andre betalingstjenester som blant annet nettbank for bedrift.
  • Renter kapitaliseres hvert kvartal.
  • Bedriftskonto kan knyttes mot kassekreditt.

For å opprette bedriftskonto for din bedrift må du innlevere dokumentasjon i form av Firmaattest ikke eldre enn 3 måneder. Personer som skal representere selskapet ihht Firmaattesten må også vise sin legitimasjon ved opprettelse av konto. Det skal alltid være innmeldt minst en person som disponent på bedriftskontoen.

Bli bedriftskunde