Bedriftskonto

Til den daglige driften av selskapet trenger du en bedriftskonto. Kontoen brukes til alle typer inn- og utbetalinger, og gir deg enkel styring av likviditeten. Dessuten kan du knytte de viktigste betalingstjenestene opp mot kontoen din – slik at du er selvbetjent og digital i bankhverdagen din.

Kontakt en rådgiver for å få mer informasjon om bedriftskonto i Fana Sparebank.

 

 

kundekontakt.png
Bilde av Espen Fonn

Espen Fonn Sårheim

Bedriftsrådgiver

Kontakt meg

  • Fleksibel brukskonto for bedrifter som gir enkel likviditetsstyring.
  • Bedriftskonto benyttes til alle typer inn- og utbetalinger.
  • Enkel å bruke i kombinasjon med kort og andre betalingstjenester som blant annet nettbank for bedrift.
  • Renter kapitaliseres hvert kvartal.
  • Bedriftskonto kan knyttes mot kassekreditt.

For å opprette bedriftskonto for din bedrift må du innlevere dokumentasjon i form av Firmaattest ikke eldre enn 3 måneder. Personer som skal representere selskapet ihht Firmaattesten må også vise sin legitimasjon ved opprettelse av konto. Det skal alltid være innmeldt minst en person som disponent på bedriftskontoen.

Bli bedriftskunde