Fondssparing

Har du overskudd og et langsiktig perspektiv er det sparing i fond som historisk har gitt best avkastning. Vi kan tilby bedriften din og deg et godt spekter av fond fra våre samarbeidspartnere, slik at du får dekket behovet ditt. Du velger selv om du vil spare i pengemarkedsfond, obligasjonsfond eller aksjefond. Fondene både kjøper og sjekker du selv i nettbanken.

Inngår du en spareavtale slipper du dessuten å tenke på sparingen hver måned.

Vi har samarbeid med følgende fondsforvaltere:
 
  • Holberg Fondene
  • Odin Forvaltning
  • SKAGEN fondene
  • DnB Asset Management
  • Eika Fond

 

 

bedriftsmote pa byggeplass.png
Bilde av Espen

Espen Bogsnes

Senior Bedriftsrådgiver / Statsautorisert revisor

Kontakt meg

Dette er forskjellen på fondene

Hvor kan jeg kjøpe fond?
De fleste av fondene kan du selv kjøpe eller selge via din Nettbank for bedrift. Du må da velge fondshandel under fanen VPS Investortjenester i toppmenyen, eller du tar kontakt med en av våre rådgivere.


Pengemarkedsfond
Et pengemarkedsfond plasserer pengene i rentepapirer der gjenværende løpetid er under ett år. Fondet kan ha en samlet kapital på flere milliarder kroner og får normalt bedre rentebetingelser enn du ville fått på egenhånd. Pengemarkedsfond passer både for investering på kort- og langsiktig.


Obligasjonsfond
Et obligasjonsfond plasserer pengene i rentepapirer der det er over ett år igjen før innløsning. En obligasjon er et verdipapir som viser at man har lånt ut penger til noen f.eks. en bedrift eller staten. Plasseringshorisonten for et obligasjonsfond er noe høyere enn et pengemarkedsfond.


Aksjefond
Et aksjefond må etter regler plassere midlene i minimum 16 forskjellige aksjeselskaper, men normalt er antallet høyere. Med stor spredning vil risikoen for store tap minimeres.