Sparekonto for bedrift

Det er viktig med en fleksibel og trygg plassering av overskuddet ditt. Med bedriftsparekonto i Fana Sparebank får du bedre rente jo høyere innskudd du har - og du kan når som helst ta ut innskuddet ditt inn til 12 ganger i året gebyrfritt.

mote med entrepenor
Bilde av Alexander

Alexander Gundersen

Senior Bedriftsrådgiver

Kontakt meg

  • Fleksibel sparekonto for bedrifter som gir enkel likviditetsstyring.
  • Pengene er tilgjengelig for uttak – dere har 12 gebyrfrie uttak pr. år i tillegg til fritt uttak av fjorårets rente.
  • Etter avtale kan dere også ha automatisk belastning for lån i vår bank, uten at det noteres som uttak.
  • Gir høyere rente enn bedriftskonto.
  • Renten beregnes fra første krone og stiger med innestående beløp på kontoen.

For næringskunder som ønsker å starte sparing uansett beløpsstørrelse og uavhengig av fastlagt sparetid. Bedriftssparekonto har 12 frie uttak pr. år, i tillegg til fritt uttak av fjorårets rente. Videre kan det være automatisk belastning for lån i vår bank, uten at dette noteres som uttak.


For å opprette Bedriftssparekonto for din bedrift må du innlevere dokumentasjon i form av Firmaattest ikke eldre enn 3 måneder. Personer som skal representere selskapet ihht Firmaattesten må også vise sin legitimasjon ved opprettelse av konto. Det skal alltid være innmeldt minst en person som disponent på Bedriftssparekonto.