Garanti

En garanti fra banken gir trygghet til både kjøper og selger, fordi banken forplikter seg til å betale et beløp til en tredjepart. Det finnes flere ulike bankgarantier, og vi hjelper deg gjerne med å finne en løsning.

trapp
Bilde av Simon G. M.

Simon G. M. Teweldemedhin

Senior Bedriftsrådgiver

De vanligste formene for bankgaranti

 • Kontrakts-/ entreprenørgaranti.
 • Garanti etter Bustadoppføringslova.
 • Betalingsgarantier.
 • Garanti for forskuddsbetaling.
 • Garanti for skatter/avgifter.
 • Husleiegaranti.
 • Garanti for betaling av varer og tjenester.
 • Transportløyvegaranti.

 

Garantier vurderes av banken på samme måte som lån og kreditter, hvor det først og fremst legges vekt på søkerens betjeningsevne, samt hvilken sikkerhet som kan stilles.

 

Krav til dokumentasjon
 
 • Lånesøknad inkludert beskrivelse av bedriften.
 • Underliggende kontrakt som garantien skal gjelde for.
 • Budsjett for inneværende år, samt 2 år frem i tid.
 • Stiftelsesdokument og vedtekter (gjelder nyetablert selskap).

Avhengig av sikkerhet
 • Siste årsregnskap, balanse, noter, styrets beretning, samt revisors beretning.
 • Aldersfordelt saldoliste over selskapets kundefordringer.
 • Takst/verdivurdering av eventuell fast eiendom.
 • Oversikt over leieinntekter, dersom søknaden gjelder kjøp av næringseiendom