Nettbank for bedrift

Hold orden på din bedrifts økonomi med nettbank for bedrift.

I nettbanken får du oversikt over kontoer og lån, og du kan få selskapets regnskapssystem integrert i løsningen ved behov.

Kontoutskrifter, melding om betalinger og andre meldinger fra banken vil sendes til arkivet i nettbanken.

Bestill nettbank for bedrift

Bestill integrert regskapssystem

 

dame betaler pa nett

Med nettbank for bedrift kan du:

  • Logg inn med BankID eller BankID på mobil.
  • Bilag og kontoutskrifter finnes i arkivet.
  • Administrator kan legge til brukere og endre tilganger.
  • Lønningsliste for effektiv utbetaling av lønn.
  • Knytt flere selskap til samme avtale og registrer så mange brukere som ønskelig per avtale.
  • Integrer nettbanken med bedriftens regnskapsprogram, for enklere bankavstemming og betaling av faktura.
  • Ved ønske om innbetalingsfiler til regnskapsprogrammet, må det i tillegg etableres en OCR-avtale i banken.

 

Ofte stilte spørsmål om nettbank for bedrift

Administrator av Nettbank bedrift registrerer den nye brukeren fra valget "Administrasjon" og "Brukere".

Administrator setter rettigheter for den nye brukeren, ved å velge blant ikoner til høyre for bruker.


Det er 3 tilgangsnivå pr. konto: innsyn, registrer og godkjenn. Innsyn gir bruker mulighet til å se bevegelser på konto og til å hente kontoutskrift fra arkiv. Skal bruker kunne registrere betalinger, må du i tillegg til innsyn velge register. Skal bruker kunne godkjenne en betaling, må du også huke av for godkjenn. Kontoregulering er det samme som overføring mellom egne konti.

 

Bytte Administrator:
Eksisterende Administrator legger til ny Administrator under Brukere og Ny bruker, velg Administrator under brukertype.
Ny Administrator sletter «gammel» Administrator under Brukere.

Dette er ikke mulig, siden det er forskjellig format på disse to registrene. Mottakerregisteret må «bygges» på nytt i Nettbank bedrift. Enten ved å legge mottaker til registeret når det utføres enkeltbetalinger, eller ved å legge "manuelt" til leverandørregisteret via "Administrasjon" og "Leverandørregister".

Det kan legges opp faste oppdrag både for betaling og overføring under valget "Betaling" og "Faste oppdrag".

Du kan nå velge betalingsdato før eller etter helg/helligdag. Når du godkjenner avtalen for det faste oppdraget er alle fremtidige betalinger på avtalen godkjent, og du slipper å godkjenne hvert forfall for seg.
Ved sletting eller endring av et fast oppdrag blir alle fremtidige betalinger fra oppdraget også slettet/endret automatisk.

Du vil finne alle bankbilag i "Arkiv" og "Søk i dokumentarkiv". Her legger du inn type bilag og perioden som du vil hente bilag for.
Får du ikke tilgang til årsoppgaven, kan årsaken være at du mangler innsyn til noen av bedriftens kontoer eller lån. Be administrator sjekke om du har minst innsynsrett på samtlige konti.

Utbetalinger innenlands må være godkjent og ligge i forfallsmappen før kjøringstidspunkt. Kjøringstidspunkter er klokken 08.45, 10.00, 11.30, 14.00
Merk: Kontoregulering mellom konti i egen bank med forfall samme dag blir utført umiddelbart. Det vil si etter at du har godkjent betalingen under "Registrerte betalinger".

Opprett en lønnsliste under "Betaling" og "Lønnsliste" der du først legger inn listenavn og velger fra-konto. Deretter legger du inn navn, kontonummer og beløp til de som skal motta lønn.
Du velger "Utfør lønnsbetaling" når du er klar til å utbetale lønn. Utbetalingene blir registrert og må godkjennes fra "Registrerte betalinger". Lønnslisten blir lagret og kan endres ved neste lønnskjøring.

Administrator kan endre kontonavn under "administrasjon" og "kontonavn".

Per i dag er det dessverre ikke mulig å motta verken eFaktura (EHF-faktura) eller eFaktora B2C i nettbedrift. Den beste løsningen for bedrifter som ønsker å motta EHF-faktura, er å få disse rett til regnskapssystem. Sjekk med din regnskapsfører eller bedriftens leverandør av regnskapssystem om dette.