Prisliste

Konto

Rente: 0,00 %
Rente: 0,00 %
I henhold til lovvedtak, skal skattetrekksmidler avsette på seperat konto.
Rente fra første krone: 1,50 %
- rente fra 27.06.2023 1,70 %
Fastrenteinnskudd, se prisliste privat.
Rente fra første krone: 0,10 %
Selvbetjent etablering 500,-
Manuell etablering 1000,-

Nettbank for bedrift

Nettbank Bedrift Basis, etablering inkludert én bruker 0,-
Abonnementspris pr. mnd., Basis 0,-
Nettbank Bedrift Utvidet, etablering inkl. én bruker 500,-
Abonnement pr. mnd., Utvidet 150,-
Etablering eller endring til Nettbank Bedrift Integrert 1500,-
Abonnement pr. mnd., Integrert 350,-
Abonnement pr mnd. pr. måned pr. ekstra bruker 40,-
Abonnement pr mnd, integrasjon med Fiken 199,-
Tilknytningsavgift for ekstra bedrift på samme avtale 100,-
Abonnement pr. mnd. for ekstra bedrift på samme avtale 50,-
Betaling m/melding 4,50,-
Betaling m/KID 1,25,-
Betaling u/melding 2,-
Lønnsoverførsel 2,-
Betaling uten mottakers kontonummer 100,-
Digipass 200,-
Mistet Digipass 300,-
Mistet kodebrikke 150,-
Kodebrikke/papirkodekort 0,-

Betalingstjenester

Etablering 1500,-
Pris pr. måned 75,-
Avtalegiro, når mottaker sender varsel selv 2,-
Avtalegiro varsel fra bank 5,-
Etablering pr. avtale 500,-
Pris pr. måned pr. avtale 75,-
Transaksjonspris webfaktura (utsendelse) pr.faktura 7,5,-
Klikk og betal (motta) pr.faktura 5,-
Etablering pr.avtale 5000,-
Pris pr. måned pr. avtale 75,-
Transaksjonspris pr.faktura 3,-
Etablering 500,-
Månedspris 75,-
OCR-innbetaling m/KID pr.stk. 1,75,-
Filforsendelse per fil/konto 5,-
Etablering brukersted 500,-
Endring brukersted 150,-
Oppgjørsbehandling per måned 25,-
Pris per transaksjon 0,10,-
Etablering 1500,-
Endring av avtale 1000,-
Pris pr. måned 200,-
Betaling m/mottakers KID 2,-
Betaling u/melding 3,-
Betaling m/melding 7,50,-
Betaling u/mottakers kontonummer 90,-
Lønnsutbetaling 4,-
Filforsendelse per fil/konto 5,-

Betalingstjenester til utlandet

Ordinær overførsel 250,-
Hasteoverførsel 500,-
Telefaks/E-post bekreftelse innland/utland 150,-
Betaling i euro til land i Europa 40,-
Ordinær betaling 65,-
Hasteoverførsel utland 350,-
Faksbekreftelse til mottaker 150,-
Reklamasjon inkl. stopp eller retur av betaling 600,-
EU-betaling 20,-
Beløp mindre enn NOK 5.000,- eller motverdi i utenlandsk valuta 50,-
Beløp større enn NOK 5.000,- eller motverdi i utenlandsk valuta 100,-

Andre tjenester

Behandlingsprovisjon 0,4%, min. kr.400,- maks.kr. 3000,-
Akseptprovisjon 0,1%, min. kr.200,- maks kr. 1000,-
Endringsgebyr 200,-
Fristilling av varer 500,-
Proivisjon pr.oppdrag 400,-
Returprovisjon pr.oppdrag 300,-
+ porto, telefaks, telefonomkostninger og protestgebyr.
Risikoprovisjon - kontantremburs pr.3 mnd. 0,50% / alangsiktig remburs 2% min. 600,-
Behandlingsprovisjon ordinær (TFG Online 400,-) 800,-
Dokumentprovisjon per disposisjon 0,275% min. 800,-
Endringsprovisjon ordinær (TFG Online 400,-) 700,-
Akseptprovisjon 2% min. 600,-
Pris per oppdrag 600,-
Fristilling av varer 500,-
+ porto, telefaks og telefonomkostninger
Advisering - Remburs disponert hos DNB (ikke disp hos DNB 1.000,-) 1500,-
Endringsprovisjon 500,-
Dokumentprovisjon pr. disposisjon 0,275% minimum 800,-
Bekreftelsesprovisjon - pr. påbegynt mnd. etter individuell sats, basert på bank/landrisiko minimum 800,-
Akseptprovisjon beregnes etter pro anno sats avhengig av bank/landrisiko minimum 800,-
Kontakt banken for tilbud.
Standard utskrift 0,-
Kopi av bilag/kontoutskrift 100,-
Kopi av bilag eldre enn 6 mnd Individuelt
Telling av nattsafeposer 30,-
Tillegg for mynt i pose 10 % av myntbeløp
Feil bilag/avvik i pose 20,-
Kvittering pr. post (faks og email er gratis) 10,-
Kopi av bilag 30,-
Kunder med overføring av kapital til annen bank, pr. pose 75,-
Oppgjør levert over skranke 50,-
Dagsoppgjør i innskuddsautomat 35,-
Vekslingsgebyr myntruller, egne kunder (pr.rull) 3,-
Vekslingsgebyr myntruller, andre kunder (pr.rull) 8,-
Mynttelling i tellemaskin, egne kunder 0,-
Innløsing av sjekk utstedt av annen bank 150,-
Lønnsoverføringer etter liste - pr.overførsel 30,-
Faste oppdrag Se prisliste Privat
Leie av bankboks Se prisliste Privat