Kassekreditt

Har du kortsiktige behov kan det være lurt med kassekreditt. Da har du løpende kreditt, knyttet opp mot bedriftskontoen din. Du får kassekreditt for inntil et år av gangen.

Er du usikker på om kassekreditt passer for bedriften din, bør du ta kontakt med en av våre rådgivere.

kontorlokale og moterom
Bilde av Simon G. M.

Simon G. M. Teweldemedhin

Senior Bedriftsrådgiver

Krav til dokumentasjon

  • Lånesøknad inkludert beskrivelse av bedriften, og formålet med lånet.
  • Budsjett for inneværende år, samt 2 år frem i tid.
  • Siste års årsregnskap, balanse, noter, styrets beretning, samt revisors beretning.
  • Aldersfordelt saldoliste over selskapets kundefordringer
  • Takst/verdivurdering av eventuell fast eiendom
  • Oversikt over leieinntekter, dersom søknaden gjelder kjøp av næringseiendom.
  • Stiftelsesdokument og vedtekter (gjelder nyetablert selskap)