Yrkesskadeforsikring

En yrkesskadeforsikring gir erstatning dersom det skjer en ulykke på arbeidsstedet i arbeidstiden. Er du arbeidsgiver er du pålagt av loven å skaffe yrkesskadeforsikring til dine ansatte, uavhengig av om de jobber heltid eller deltid.

Ta kontakt med en av våre rådgivere, så finner vi en god løsning for deg eller din bedrift.


Du kan også utvide forsikringen med en fritidsulykkeforsikring. Dermed er dine ansatte bedre dekket enn ved den lovpålagte forsikringen.
Er du selvstendig næringsdrivende har vi også gode løsninger gjennom vår frivillige yrkesskadeforsikring. Du kan også utvide dekningen med yrkesinvaliditet, yrkesdødsfall og offshoreulykke utvidet sum.

Se vilkårene for yrkesskadeforsikring her.

kundemote bedrift.png
Bilde av Morten

Morten Erdal

Bedriftsrådgiver

Kontakt meg

Kontakt meg om bedriftsforsikring:

Jeg ønsker informasjon om:
Jeg vil bli kontaktet via: