Yrkesskadeforsikring

Denne forsikringen er lovpålagt for alle arbeidsgivere, uavhengig av om dine ansatte jobber heltid eller deltid. Yrkesskadeforsikringen gir medarbeiderne erstatning etter arbeidsulykker og yrkessykdommer.

Forsikringen dekker skader som skjer med arbeidstaker under arbeid, i arbeidstiden, på arbeidsplassen. Den ansatte kan få erstatning ved påførte og fremtidige merutgifter, tapt inntekt og medisinsk invaliditet.
Erstatningsnivåene er standardiserte og like for alle ansatte. Summene reguleres i forhold til G (grunnbeløpet i folketrygden), alder og lønn. Høyere erstatning ved lavere alder.

kundemote bedrift.png
Bilde av Pål K.

Pål K. Haugetun

Direktør Bedriftsmarked

Kontakt meg

Forsikringen omfatter

 • Tap i fremtidig erverv - 22-30 G
 • Medisinsk invaliditet over 15 % - 4,5 G
 • Dødsfallerstatning til ektefelle/samboer - 15 G
  • ikke arvinger etter loven.
 • Erstatning til barn under 20 år - 1-6,5 G
 • Utgifter forbundet med dødsfall - 0,5 G
 • Påførte merutgifter - Individuelt
 • Fremtidige merutgifter – Individuelt

Reiser til og fra arbeid er inkludert i Eikas yrkesskadeforsikring.
Forsikringen inkluderer også ulykkesskader på hjemmekontor under arbeid for arbeidsgiver.

 

Forsikringen kan utvides med:

 • Medisinsk invaliditet under 15 %
 • Annen ulykkesskade fritid
 • Økt mén-erstatning, utover 4,5 G
 • Selvstendig næringsdrivende

 

Kontakt meg om bedriftsforsikring:

Jeg ønsker informasjon om:
Jeg vil bli kontaktet via: