Leasing

Med leasing sikrer du at bedriften din har moderne utstyr og kjøretøy, uten at du tømmer deg for kapital. Leasing er en gunstig og fleksibel form for finansering, og kan dessuten gi skattefordeler. Vi tilbyr leasing gjennom vår samarbeidspartner Brage Finans. Sammen finner vi løsningen som passer best for bedriften din.

bedriftsmote pa byggeplass.png
Bilde av Janicke

Janicke Zahl

Bedriftsrådgiver / Autorisert Finansiell Rådgiver

Kontakt meg

Fordeler med leasing

Leasing betyr at vi kjøper og eier det utstyret bedriften din trenger, og leier det til dere mot en avtalt månedsleie over et avtalt tidsrom.

 • Leiekostnader utgiftsføres direkte, og kan gi skattefordel.
 • Økt egenkapitalgrad, investeringer holdes utenfor balansen.
 • Økt kontroll og oversikt over kostnader per eiendel.
 • Enkelt å bytte til nytt utstyr eller supplere med tilleggsutstyr.
 • Inntil 100 % finansiering.
 • Raskere skattemessig utgiftsføring av investering.
 • Sikkerhet i utstyret.
 • Bedre likviditet. Kostnadene fordeles over den tiden utstyret benyttes.
 • Nedskrivning av utstyret i takt med utstyrets verdiforringelse.
 • Alltid en tidsriktig og moderne utstyrt park.
 • Full bruksrett.
 • Normalt varer en leasingperiode fra tre til syv år

Leasingramme

En leasingramme er en forhåndsklarert finansiering. Det betyr at du står fritt til å investere når og hvor du vil. Slik kan du være forberedt når gode tilbud dukker opp, og du får alle dine leasingfinansieringer på én månedlig faktura fra oss.


Krav til dokumentasjon

 • Kort søknad med beskrivelse av leasingobjekt, egenkapital og ønsket nedbetalingstid.
 • Kjøpekontrakt eller tilbud/beskrivelse av leasingobjekt dersom kjøpekontrakt ikke er inngått. Budsjett for inneværende år, samt 2 år frem i tid.