Usikker på fremtiden? Da bør du kanskje vurdere fastrentelån

02. mai 2019

Fastrentelån kan være en god måte å forsikre deg mot fremtidige rentehevinger på.