Usikker på fremtiden? Da bør du kanskje vurdere fastrentelån

Fastrentelån kan være en god måte å forsikre deg mot fremtidige rentehevinger på.

fastrentelaan fremtiden.jpg

– Fastrentelån kan være et gunstig alternativ for redusere risikoen for økte kostnader på boliglånet ditt. Det kan være et godt alternativ for mange, sier finansdirektør i Fana Sparebank, Kim F. Lingjærde.

Fana Sparebank har til enhver tid konkurransedyktige priser på fastrentelån. Vi tilbyr bindingstider på tre, fem og ti år. Se våre prislister for nærmere detaljer. 

– Dagens fastrente er ikke mye høyere enn den flytende renten. Har du høy gjeld, og ønsker økonomisk forutsigbarhet for en periode, kan det være lurt å vurdere det. Samtidig må man være klar over at det er umulig å vite på forhånd om det vil lønne seg på sikt, sier Lingjærde, og fortsetter:

– Fastrente bør ikke begrunnes med lønnsomhet, men snarere ditt personlige behov for sikkerhet. Derfor bør valg av bindingstid knyttes til din egen forventning om hvor lenge du trenger å være beskyttet mot uforutsette svingninger i boligrenten.

"

Fastrente bør ikke begrunnes med lønnsomhet, men snarere ditt personlige behov for sikkerhet.

kundemote.jpg

Dette må du være klar over

Selv om fastrentelån kan virke fristende understreker Lingjærde at det ikke er noen garantier for at det vil være økonomisk gunstig på lang sikt.

– Fastrentelån har noen ulemper du bør være klar over. Du er forpliktet i hele bindingsperioden. Det betyr at du ikke kan betale ned lånet før perioden er over, og du kan heller ikke få avdragsfrihet, sier Lingjærde.
For mange kan det derfor et godt alternativ være å binde deler av lånet. Da reduserer du noe av risikoen når de flytende rentene stiger, samtidig som du ikke risikerer å betale alt for mye dersom rentene holder seg lave.

– På den måten kan økonomien din tåle rentehevinger på ditt resterende lån bedre, og fungerer som en god buffer mot renteøkning, sier Lingjærde.

Her er noen av fordelene med fastrentelån

  • Rentekostnadene er faste i hele perioden.
  • Du blir ikke berørt av renteøkning.
  • God økonomisk forutsigbarhet.
  • Mulighet for å kombinere fastrentelån og lån med flytende rente.
  • Lånet kan flyttes til ny bolig dersom du bytter bolig i bindingsperioden.

Er du usikker på om fastrentelån er noe fra deg? Book et møte med oss, og prat med en av våre rådgivere.