Dette er kundene som er vårt ansikt utad

08. mai 2019

Da vi skulle finne personer til å representere banken, valgte vi kundene våre.