Dagens gladnyhet! Alt tyder på at boligprisene stiger i 2020

Nytt år, nye muligheter og ikke minst nye, interessante prognoser for boligmarkedet i 2020. Daglig leder i Fana Sparebank Eiendom, Gerhard Lygre, har prøvd seg på den “umulige” oppgaven med å spå fremtiden - i 2020 peker alle piler oppover!

mann smiler foran glassbygg.jpg

“Det har nesten aldri vært så trygt å kjøpe bolig som nå!” smiler Lygre når vi spør han hva han tenker om utviklingen i boligprisene. Lygre, som lenge var eiendomsmegler før overgangen til daglig leder i 2000, har nok erfaring til å gi oss noen veloverveide ord om boligåret 2020.

Mange er redd for at boligprisene skal falle, og det er forståelig. Man kan selvfølgelig aldri vite med sikkerhet hvordan boligprisene utvikler seg. De fleste av faktorene som gir grunnlaget til et boligprisfall er imidlertid ikke tilstede.

"

Det har nesten aldri vært så trygt å kjøpe bolig som nå

Lygre kommer med fire gode grunner til at boligprisene stiger:

1. Lite spekulasjon over lang tid

- Det har vært få spekulasjoner i en god stund nå. Dette innebærer at hvis det mot formodning skulle skje noe som viser seg negativt i boligmarkedet, vil ikke dette føre til overflod av salg fra spekulanter som kunne bidratt til et boligprisfall.

2. Færre boliger til salgs enn før

Det er stabil etterspørsel etter boliger. I tillegg er færre boliger til salgs nå enn det har vært de siste årene på samme tid. Lavere tilbud vil i dette tilfelle bidra til økte boligpriser. 

3. Boligprisene har vært på et lavt, fornuftig nivå.

- I Bergen er det et sunt marked som har vært styrt av egne boligbehov for selgere og kjøpere. Dette har gjort at boligprisene kun har steget 6,9 % i gjennomsnitt de siste årene, noe som er vesentlig mindre enn konsumprisindeksen som har vært 12,9%. I tillegg er det et godt tegn at bruktboligprisene har vært 20 % lavere enn byggekostnadene.

4. Boliglånsforskriften

I Norge er det egne regler for hvordan banker skal vurdere boliglånssøkere. Disse reglene er fastsatt i Boliglånsforskriften, og stiller krav til lånets belåningsgrad, avdragsbetaling, kundens betalingsevne og gjeld i forhold til inntekt. 

- Boliglånsforskriften holder prisene kunstig nede. Dette er også hensikten. Mange som ellers ville kjøpt bolig blir stengt ute. Det som er interessant er hvis boligprisene faller. Da vil boliglånsforskriften bli justert slik at flere vil få muligheten til å kjøpe, og et eventuelt prisfall vil reduseres.

Lygre forklarer at hvis vi ser på boligmarkedet som en innsjø, fungerer boliglånsforskriften som en demning. Blir vannivået for lavt, vil demningen åpnes for å få vannivået på et tilfredsstillende nivå. 

Vurderer du å selge bolig i 2020? Husk å kontakte megler så tidlig som mulig for best mulig planlegging av ditt boligsalg. 

 

Bestill befaring: