Dette bør du se etter når du skal velge megler

I vår bransje måles suksess etter hvilken sum en sitter igjen med etter salget. Vi vet at prisen er viktigst, og hva som skal til for å oppnå den høyeste. Hvordan kan megler lære av kunden, kolleger, og bruke kunnskap om faget og nærmiljøet for å oppnå den beste prisen som overhodet er mulig? Det er slike ting vi synes er så ufattelig spennende med eiendomsmegling!

gruppebilde fana sparebank eiendom.jpg

Et godt team = trygghet og salgskraft

En megler jobber sjeldent alene. Norge har verdens strengeste regler for eiendomsmegling, som igjen medfører masse tidkrevende papirarbeid. Derfor er det gjerne flere personer med ulik faglig bakgrunn som går igjennom sakene og gir råd.

I Fana sparebank har vi blant annet advokater som går igjennom hver eneste sak for å gi deg den ekstra tryggheten det medfører. På kontoret på Nesttun sitter vi sammen med næringsmeglere, prosjektmeglere, advokater og administrasjon. Slik kan megleren konsentrere seg om å planlegge og gjennomføre det beste salget for deg. Det er enormt mye kunnskap tilgjengelig til enhver tid, i tillegg til at arbeidsmiljøet blir utrolig godt!

"

Hele salgsprosessen er en nøysom prosess som krever kvalitet i alle ledd. Det er viktig å finne balanse mellom kunnskap, salgskraft og markedsføring som gir deg den rette prisen, og samtidig tar deg trygt gjennom prosessen.

Jan Erik Guldbrandsen, markedssjef i Fana Sparebank Eiendom

Nytenkende

Proptech er egen betegnelse på innovasjon i eiendomssektoren, og har satt en ny standard til meglere og hvordan de tenker. Det kommer stadig nye løsninger som enten effektiviserer, digitalisere eller erstatter gamle løsninger, slik at vi bedre når ut til morgendagens boligkjøper.

- Her er det enormt viktig for oss å følge med! På en ene siden er det viktig for oss å få bedre løsninger, men på den andre siden er det kunden til syvende og sist skal dra nytte av teknologien. Vi følger med utviklingen med argusøyne, men bruker ikke hva som helst. Det må ha en verdi for kundene våre, sier Jan Erik

I tillegg har tradisjonell markedsføring i stor grad blitt erstattet med digital markedsføring. Digitale kanaler gjør det blant annet mulig med målrettet strategisk markedsføring. Dette øker antall personer på visning og gjør det mulig for deg å få mer for boligen din.

Utnytte mulighetene i boligen

I ordet nytenkende legger vi også vår evne til å hele tiden se muligheter. Ikke bare i bransjen generelt, men også på detaljnivå når vi er på befaring og holder visninger. Det er ofte de små justeringene som til sammen gjør de største utslagene på salgsprisen.

- Vi tar en veldig grundig gjennomgang av boligen din der vi kartlegger de ulike mulighetene vi har. Det finnes et stort potensiale i små grep som kan øke verdien på boligen din betraktelig.

Vi er de lokale

Det er ingen tvil om at eiendomsmarkedet i dag er tøft, og dette setter høye krav til valg av megler. I tillegg til alt som har med megleryrket å gjøre må megler må vite noe om nærområdet, fritidstilbud, skoler, butikker, kollektivtransport, turmuligheter etc. Listen er lang. Det er akkurat derfor du bør velge et erfarent meglerhus fra ditt nærområde.

"

Det er klart at når majoriteten av boligene vi selger er i Fana, og med den fartstiden vi har i bydelen, gjør det noe med identiteten vår.

Fana Sparebank Eiendom har vært i Fana, levd i Fana, utviklet oss i Fana. Vi er Fana. Med 30 års erfaring kan du være sikker på at alt som har med mulighetene i lokalmiljøet å gjøre, ligger i ryggmargen vår

Bestill verdivurdering

 

Bestill befaring: