Fana Sparebank med ny rentenedsettelse

24. mars 2020

Fana Sparebank har besluttet å sette ned boliglånsrenten ytterligere med umiddelbar virkning. Samlet sett har banken redusert boliglånsrentene med inntil 1,00 prosentpoeng. Boliglånsrenten er nå på et historisk lavt nivå. Iverksettelsen av rentenedsettelsen skjer allerede med virkning fra fredag 27. mars.