Fana Sparebank med ny rentenedsettelse

Fana Sparebank har besluttet å sette ned boliglånsrenten ytterligere med umiddelbar virkning. Samlet sett har banken redusert boliglånsrentene med inntil 1,00 prosentpoeng. Boliglånsrenten er nå på et historisk lavt nivå. Iverksettelsen av rentenedsettelsen skjer allerede med virkning fra fredag 27. mars.

Vår på Nesttun.jpg

Så rask og effektiv tilpasning som praktisk mulig

- Vi følger opp med så rask respons og effektiv tilpasning av boliglånsrenten som praktisk mulig, sier administrerende direktør Lisbet K. Nærø. – Boliglånsrenten settes ned med inntil 0,5 prosentpoeng i denne runden også, og vi har med dette gjennomført reduksjoner på inntil 1,00 prosentpoeng.

Norges Bank satt sist fredag ned styringsrenten for andre gang på én uke. Rentenedsettelsen har foreløpig ikke gitt tilsvarende effekt i pengemarkedet. Rentemarkedet er fortsatt preget av stor usikkerhet og økte risikopremier som påvirker kostnadene til bankene på kort og mellomlang sikt.

- Vi har valgt å prioritere en rask lettelse i kundenes forpliktelser, og forskutterer derfor en forventet, senere tilpasning i bankens rentekostnader og bedre vilkår i pengemarkedet, sier Nærø.

Etter gjennomføringen av rentenedsettelse for utlånskundene vil det følge at innskuddsrentene bli redusert. Innskuddsrentene vil derfor bli justert med inntil 0,35 prosentpoeng i denne runden, og den samlede effekten etter to rentejusteringer vil bli inntil 0,85 prosentpoeng.

- Vi er primært opptatt av å ivareta våre eksisterende kunders interesser på best mulig måte. I løpet av disse første dagene og ukene av koronakrisen tar vi kontakt med samtlige lånekunder, uttaler Nærø. – Vi tilbyr avdragsutsettelse for de som har behov for det, og oppfordrer alle som opplever problemer om å ta kontakt med oss så raskt som mulig, slik at vi kan sette i verk hjelpetiltak før situasjonen blir uhåndterlig, avslutter hun.

Renteendringen trer i kraft allerede fra førstkommende fredag for både eksisterende og nye kunder. Beste boliglånsrente for lån innenfor 75% av boligverdi vil etter endringen være 2,05 prosent. Alle kunder som får renteendring, vil få informasjon i nettbanken eller motta brev i posten om hvordan dette påvirker deres lån.

Har du spørsmål? Ikke nøl med å ta kontakt

Kontakt oss