Ingen kan gjøre alt, men alle kan gjøre noe

03. august 2020 2 min

I løpet av 2019 har vi passert flere viktige milepæler i vårt bærekraftsarbeid. Fana Sparebank var en av de 130 første bankene i verden til å signere FNs klimainitiativ innen finans. Vi arrangerte Nattevandring for FNs bærekraftsmål i Bergen for andre gang , og i desember 2019 utstedte vi Norges første Grønne obligasjon med fortrinnsrett i NOK. I tillegg summer det 300.000 bier på taket vårt på Nesttun. Bærekraft har blitt en stor del av vår identitet, men hvorfor er dette så viktig for en lokal sparebank?