Gratulerer med Kvinnedagen!

07. mars 2024 1 min

Kvinnedagen er den viktigste dagen i året for å feire kvinners sosiale, økonomiske, kulturelle og politiske prestasjoner, øke bevisstheten om kvinners rolle, og fremme likestilling mellom kjønnene.