Antihvitvask og legitimasjon

Oppdatering av antihvitvask-opplysninger og legitimasjon.

Som bank har vi et ansvar for å bekjempe økonomisk kriminalitet, svindelforsøk og ID-tyveri. Vi er derfor pålagt å kjenne identiteten til alle våre kunder og innhente opplysninger om deg som kunde, slik at vi aktivt kan beskytte dine økonomiske interesser og ivareta vårt samfunnsansvar.
Bankene er også forpliktet til å holde informasjonen løpende oppdatert.

Dette innebærer blant annet å innhente gyldig legitimasjon for de kunder hvor tidligere dokumentasjon ikke anses å være tilfredsstillende i henhold til dagens regelverk.

Vi vil også med jevne mellomrom kontakte deg via telefon, epost, brev eller i nettbanken/mobilbanken. Der trenger vi at du svarer på noen spørsmål slik at informasjonen vi har om deg er korrekt.


Dersom vi ser at det mangler opplysninger fra deg, kan en konsekvens være at mobilbank, nettbank, kort og konto sperres inntil vi har mottatt din oppdaterte informasjon.

Hvordan oppdatere din legitimasjon?

Du kan oppdatere din legitimasjon ved å besøke en av våre filialer, hvor banken vil ta en kopi av ditt legitimasjonsdokument.


Alle kunder som er legitimert BankID utstedt i annen bank, vil med jevne mellomrom automatisk oppdatere sin legitimasjon når de logger på i nettbank eller mobilbank.

Hvordan oppdatere dine antihvitvask-opplysninger i banken?

Du kan enkelt oppdatere din kundeinformasjon ved å benytte deg av en av tre ulike alternativer:

Logg på din nettbank eller mobilbank

Alle vår kunder med nettbank vil med jevne mellomrom få spørsmål om å oppdatere sin kundeinformasjon når de logger på i nettbanken eller i mobilbanken. Dette er den enkleste måten å oppdatere opplysningene dine på.

Logg inn i nettbank

Har du ikke nettbank? Opprett det enkelt her med BankID

Har du ikke nettbank hos Fana Sparebank kan du enkelt og gratis få nettbank ved å bruke din eksisterende BankID fra annen bank. Ved etablering av nettbanken vil du samtidig fylle ut nødvendig kundeinformasjon.

Etabler nettbank

Kontakt oss

Ta kontakt med ditt lokale kontor eller din rådgiver, som kan hjelpe deg. Du når oss også på telefon 915 03411.

Book møte

Ofte stilte spørsmål om anithvitvask

All legitimasjon må være original og gyldig (ikke utgått på dato).

Banken aksepterer følgene typer legitimasjon:
• Pass (ikke nødpass)
• Førerkort
• Bankkort med bilde fra annen bank
• Nasjonalt ID-kort utstedt av et EØS-land
• Norsk utlendingspass (blått pass)
• Norsk reisebevis for flyktninger (grønt pass)

For utstedelse av BankID eller bankkort med bilde aksepteres kun pass med RFID-brikke.

Du kan legitimere deg i en av våre filialer. En av bankens ansatte vil ta kopi av ditt gyldige legitimasjonsdokument.


Oversikt over våre kontorer og åpningstider finner du her.

Kunder som ikke bor i Bergen-området og som ikke kan komme inn i bankens filialer kan legitimere seg hos Posten.


For å kunne legitimere deg hos Posten må du først ta kontakt med banken. Vi vil så sende deg et rekommandert brev til ditt nærmeste postkontor. Når du henter brevet må du legitimere seg hos Posten, som vil sende kopi av din legitimasjon til banken.


Husk å ta med gyldig legitimasjon (pass) til Posten.

Selv om de aller fleste kundene våre er ærlige, må vi stille de samme spørsmålene til alle. På den måten kan vi enklere avdekke de som ikke er det. Vi kommer derfor blant annet til å spørre deg om:


• At du bekrefter din identitet
• Hvor kommer kapitalen eller pengene dine fra
• Hvordan vil du bruke bankens tjenester og produkter
• Hvorfor du ønsker å gjennomføre større transaksjoner
• Hva slags virksomhet våre foretakskunder bedriver, samt informasjon om omsetning og eierstruktur (gjelder kun våre foretakskunder)
• Informasjonen du deler med oss behandles konfidensielt og i henhold til bankens regler om taushetsplikt.

På Finans Norge sine nettsider finner du mer informasjon om hva vi spør om, og hvorfor.

Lov om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering (Hvitvaskingsloven) krever at alle norske banker har kjennskap til hvordan kundene bruker bankens produkter og tjenester – og at denne informasjonen registreres og oppdateres jevnlig.

Vi har som bank et ansvar for blant annet å bekjempe svindelforsøk, ID-tyveri og økonomisk kriminalitet som skatteunndragelse, hvitvasking og terrorfinansiering. Dine svar er et viktig bidrag i dette arbeidet.

Myndighetene har bedt alle norske banker om å ha kjennskap til hvordan kundene bruker bankens produkter og tjenester – og denne informasjonen skal registreres og oppdateres jevnlig gjennom hele kundeforholdet. Derfor stiller vi disse spørsmålene også til deg som har vært kunde i mange år.

Vi anbefaler at alle våre kunder benytter eller oppretter nettbankløsning hos Fana Sparebank. Du vil da med jevne mellomrom får spørsmål om å oppdatere informasjonen ved innlogging i nettbanken.

Dette er en egenerklæring, så det er nødvendig at du besvarer spørsmålene selv. Dersom du trenger hjelp kan du kontakte kundeservice på telefon 915 03411.

Det er viktig at du svarer på alle spørsmålene slik at informasjonen vi har om deg er oppdatert og riktig. Dersom vi ser at det mangler svar fra deg, kan en konsekvens være at mobilbank, nettbank, kort og konto sperres inntil vi har registrert din besvarelse.

Norge, USA og OECD- landene har inngått avtale som pålegger norske banker å gi opplysninger om deres kunder til de nasjonale myndigheter i overensstemmelse med amerikansk lovgivning Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) og Common Reporting Standard (CRS). Formålet er å sikre riktig beskatning av konti skatteyter har utenfor sitt hjemland. Avtalen betyr også at Fana Sparebank forpliktet til å undersøke om det er indikasjoner på om våre kunder og reelle rettighetshavere er skattepliktige til andre land.


Les mer om FATCA og CRS på Skatteetaten sine sider.

Særlige regler gjelder for såkalte politisk eksponerte personer (PEP). Banken trenger derfor informasjon om du har eller har hatt høytstående offentlig verv eller stilling i Norge eller utlandet, eller om du er nært familiemedlem eller kjent medarbeider til en PEP.

Med høytstående offentlig verv eller stilling menes for eksempel statsoverhode, medlem av regjering eller nasjonalforsamling, dommer, medlem av styre i statseide selskaper mv (listen er ikke uttømmende). Stillinger på mellomnivå eller lavere nivå omfattes ikke, heller ikke ordinære medlemskap i politiske organisasjoner eller ideelle foreninger.

Når du logger inn via nettbanken eller fanasparebank.no, vil du se en hengelås i adressefeltet. Det viser at du er på en sikker side. Vi oppfordrer til at du alltid skriver inn fanasparebank.no manuelt. Dersom du er usikker på om det er Fana Sparebank som har kontaktet deg, ring kundeservice på telefon 915 03411.