Legitimasjon

Oppdatering av legitimasjonsdokument.

Fana Sparebank er pålagt etter hvitvaskingsloven å innhente og kontrollere legitimasjonsdokument i forbindelse med etablering av kundeforhold. Banken er også pålagt å jevnlig oppdatere og innhente ny legitimasjon, der det viser seg at tidligere dokumentasjon ikke tilfredsstiller gjeldende krav.


Fana Sparebank er svært opptatt av å ivareta sikkerheten for deg som er kunde og jobber kontinuerlig med tiltak som skal bidra til dette. Det betyr blant annet å beskytte deg mot ID-tyveri, svindelforsøk og andre former for økonomisk kriminalitet. Å bidra til det er en del av vårt samfunnsansvar.
Selv om du har vært kunde i mange år kan det være nødvendig å oppdatere legitimasjonen din.


Ta alltid med pass når du skal i banken, så kan vi enkelt oppdatere dine legitimasjonsopplysninger. Dette er spesielt viktig hver gang du får nytt pass.

Ofte stilte spørsmål om legitimasjon

Det er viktig at du legitimerer deg slik at informasjonen vi har om deg er oppdatert og korrekt. Dersom du ikke oppdaterer din kundeidentitet med gyldig pass hos oss, kan en konsekvens være at konto, kort, BankID og andre tjenester sperres inntil vi har registret oppdatert legitimasjon på deg.

All legitimasjon må være original og gyldig (kan ikke være utgått på dato).
Banken aksepterer følgene typer legitimasjon:


• Pass (ikke nødpass)
• Norsk nasjonalt ID-kort
• Førerkort
• Norsk utlendingspass (blått pass)
• Norsk reisebevis for flyktninger (grønt pass)


For utstedelse av BankID eller bankkort med bilde aksepteres kun pass med RFID-brikke.

Ta med gyldig legitimasjon (Pass, norsk nasjonalt ID kort eller førerkort) til et av våre kontorer, slik at banken kan skanne og registrere det. Oversikt over våre kontorer og åpningstidene finner du her.

 

Bor du i en annen landsdel kan du alternativt legitimere deg via Postens PUM-tjeneste. Kontakt kundesenteret vårt for videre framgangsmåte.

 

Mangler du nettbank i Fana Sparebank, men har BankID fra annen bank kan du legitimere deg ved å bestille nettbank via denne siden.

Dersom du ikke bor i Norge ber vi om at du sender oss en bekreftet kopi av ditt pass per post.

For å ta en bekreftet kopi må du legitimere deg hos et konsulat, ambassade, notarius publicus eller bank. Kopien skal være i farger, signeres med leselig signatur, dateres og stemples av institusjonen som tar kontrollen.
Den bekreftede kopien sendes per post til:


Fana Sparebank
v/ Forretningsstøtte
Postboks 10 Nesttun
N-5852 Bergen
Norway

Neste gang du kommer til Norge, ber vi deg komme innom med originalt pass for registrering i banken.

Legitimasjonskravet er skjerpet både i Norge og internasjonalt. Med oppdatert informasjon er du bedre beskyttet mot ID-tyveri, svindel og andre former for økonomisk kriminalitet. Dette betyr ikke at vi mistenker kundene våre, men oppdatert legitimasjon er nødvendig for å tilfredsstille kravet fra myndighetene

For å tilfredsstille myndighetskravet og for å få gjennomført kontrollen innen rimelig tid.

Nei, dette er et lovkrav som gjelder alle banker (Hvitvaskingsloven §12).

Noen kunder er allerede tilstrekkelig legitimert. Andre kunder er enda ikke blitt kontaktet.