Forsikring ved kritisk sykdom

Det er viktig for oss at du skal slippe å bekymre deg for økonomien dersom du skulle bli alvorlig syk. Med forsikring ved kritisk sykdom forhindrer du inntektstap i en ekstra vanskelig periode.

Forsikringen er en sykeforsikring som gir rett til erstatning ved en kritisk sykdom. Den kan gi nødvendig økonomisk trygghet og handlefrihet ved alvorlig sykdom. Hele eller halve forsikringssummen utbetales som en engangsutbetaling, og pengene kan disponeres etter eget ønske.

Forsikringen kan kjøpes av personer mellom 18 og 60 år, og varer frem til fylte 67 år. Pengene kan disponeres fritt og utbetalingen er skattefri.

 

Logg inn og bestill forsikring

mann og bestemor utsikt
Bilde av Preben Holm

Preben Holm Paulsen

Autorisert forsikringsrådgiver

Se hvilke sykdommer som dekkes

 • Kreft
 • Hjerteinfarkt
 • Hjerneslag
 • Godartede svulster i hjerne, hjernehinner eller ryggmarg
 • Nyresvikt
 • Multippel sklerose (MS)
 • Blindhet
 • Døvhet
 • Tversnittlammelse
 • ALS og andre motornevronsykdom
 • Alzheimer
 • Tap av taleevne
 • Parkinsons sykdom
 • Hjerteklaffkirurgi
 • Organtransplantasjon
 • Hjerteoperasjon
 • Utposing på hjernens blodårer (aneurisme)
 • Alvorlig brannskade
 • Tap av ben eller arm
 • Utposing på hovedpulsåren

 

Kontakt oss for et godt forsikringstilbud