NB! Det er for tiden mange svindelforsøk. Husk at du aldri skal oppgi sensitiv og personlig informasjon i usikre kanaler som epost, sms og telefon. Les mer om sikkerhet på nett

Forsikring ved kritisk sykdom

Det er viktig for oss at du skal slippe å bekymre deg for økonomien dersom du skulle bli alvorlig syk. Med forsikring ved kritisk sykdom forhindrer du inntektstap i en ekstra vanskelig periode.

Forsikringen er en sykeforsikring som gir rett til erstatning ved en kritisk sykdom. Den kan gi nødvendig økonomisk trygghet og handlefrihet ved alvorlig sykdom. Hele eller halve forsikringssummen utbetales som en engangsutbetaling, og pengene kan disponeres etter eget ønske.

Forsikringen kan kjøpes av personer mellom 18 og 60 år, og varer frem til fylte 67 år. Pengene kan disponeres fritt og utbetalingen er skattefri.

 

Logg inn og bestill forsikring

dame pa trening.png
Bilde av Anita

Anita Dokkedal

Autorisert Finansiell Rådgiver

Kontakt meg

Se hvilke sykdommer som dekkes

 • Kreft
 • Hjerteinfarkt
 • Hjerneslag
 • Godartede svulster i hjerne, hjernehinner eller ryggmarg
 • Nyresvikt
 • Multippel sklerose (MS)
 • Blindhet
 • Døvhet
 • Tversnittlammelse
 • ALS og andre motornevronsykdom
 • Alzheimer
 • Tap av taleevne
 • Parkinsons sykdom
 • Hjerteklaffkirurgi
 • Organtransplantasjon
 • Bypassopererte tilfelle av koronarsklerose
 • Alvorlig brannskade
 • Tap av ben eller arm

 

Kontaktskjema