Uførepensjon

Hvor godt dekket er du dersom du mister jobben? Selv de beste forsikringene gjennom arbeidsgiver dekker kun 70 % av inntekten din. Enten du har Uførepensjon eller Uførekapital med forskudd, kan du være tryggere på at du ivaretar din økonomiske situasjon dersom du skulle bli langvarig syk.

For å få uførepensjon må du levere helseerklæring. Det gjør du elektronisk på PC eller mobil, når det passer for deg. Alt du trenger er BankID eller BankID på mobil.

dame pa trening.png
Bilde av Ole

Ole Algrøy

Autorisert Finansiell Rådgiver

Kontakt meg

Hvorfor bør du ha uføreforsikring hos oss?

✔ Frende sin uføreforsikring er en av de beste på uførepensjon

✔ Du får hele forsikringssummen hvis du blir ufør

✔ Uansett hvor i verden du bor dekkes du av Frende sin uføreforsikring


Uførepensjon eller Uførekapital med forskudd?

Er du usikker på hvilken forsikring du bør velge? Her forklarer vi hvordan de fungerer etter ett år:

Uførepensjon: Du velger først en forsikringssum. Deretter får du en utbetaling hver måned frem til du er 67 år. Da må du være minst 50 prosent sykemeldt.

Uførekapital med forskudd: Du velger først en forsikringssum, som gir deg rett til forskuttering på inntil en prosent hver måned. Har du altså avtalt en sum på en million kroner, får du 10 000 kroner utbetaling hver måned som forskuttering, dersom du er 100 prosent sykemeldt. Er du 50 prosent sykemeldt får du halvparten. Blir du minst 50 prosent varig ufør etter to år betaler vi resten av den avtalte summen til deg.

 

Spørsmål om forsikring?