Fondssparing

Gjennom fondssparing får du ta del i verdiutvikling og eierskap i mange gode selskaper som fondsforvalterne har tro på og du oppnår en god risikospredning sammenliknet med investering i enkeltaksjer. Verdien på dine fond vil svinge fra dag til dag. Ved å sette sammen flere typer fond, kan man redusere disse verdisvingningene.

Husk at du bør vurdere å spare i fond med en aksjesparekonto.

Fondspriser og informasjon

cafe mobil.png
Bilde av Bente Sjøvoll

Bente Sjøvoll Blindheim

Kundebehandler

55 61 95 73
E-post

Slik kommer du i gang med fondssparingen

Det er enkelt å komme i gang. Du velger «Fondshandel» under fanen «Sparing» i toppmenyen, så er du i gang! Ønsker du mer informasjon før du starter sparingen, tar du kontakt med en av våre dyktige rådgivere.

Aksjesparekonto gjør det enda mer gunstig å spare i aksjer og fond.

Aksjesparekonto åpner du helt gratis. Du får dessuten flere skattefordeler av å spare i en aksjesparekonto.

Les mer om aksjesparekonto

Hvilket type fond bør jeg velge?

Vi har flere ulike fond du kan velge mellom. Hvilket type fond du velger er selvsagt helt opp til deg.

Klikk på les mer-knappen for lære mer om ulike typer fond. Husk at du også kan kontakte en av våre dyktige rådgivere som hjelper deg å komme i gang med fondssparingen.

Aksjefond

Aksjefond investerer i mange forskjellige selskaper. Noen aksjefond eier aksjer globalt, regionalt eller nasjonalt og andre kan investere i spesifikke bransjer som teknologi, helse og sjømatsektoren. Fondsverdien i Aksjefond vil svinge underveis og det kan derfor være lurt å velge flere typer aksjefond for å spre risikoen. Avkastningen kan være negativ i perioder. Aksjefond passer for langsiktig sparing i mer enn 5 år og for deg som ønsker best mulig avkastning.

Rentefond/Pengemarkedsfond

Pengemarkedsfond investerer i kortsiktige rentepapirer som sertifikater og obligasjoner utstedt av norske banker, boligkredittforetak, stat og kommuner. Pengemarkedsfond passer for deg som vil spare på kort sikt, ønsker lav risiko, men som aksepterer litt verdisvingninger underveis. Avkastningen kan være negativ i kortere perioder. På sikt kan du forvente litt høyere avkastning enn på sparekonto i bank. 

Kombinasjonsfond

Kombinasjonsfond er en kombinasjon av aksje- og rentefond hvor fordelingen mellom dem vil variere mellom de ulike kombinasjonsfondene. Du kan for eksempel velge 80% aksjer og 20% renter, fordelingen 50%/50% osv. Høy aksjeandel gir høyere forventet avkastning, men også større verdisvingninger underveis. Kombinasjonsfond passer best for deg som vil ha lavere risiko enn Aksjefond og som ønsker at profesjonelle forvaltere skal bytte mellom ulike aksje- og rentefond ut fra fondets rammer.

«Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil bl.a. avhenge av din tidshorisont, markedsutviklingen, forvalters dyktighet, verdipapirfondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap».

Våre samarbeidspartnere

Fana Sparebank har distribusjonsavtaler med flere fondsleverandører: DNB Asset Management, Eika Kapitalforvaltning, HolbergFondene, Odin Forvaltning og SKAGEN Fondene. Fana Sparebanks avtaler innebærer at vi mottar en andel av forvaltningsprovisjonene som påløper.

 

Bestill fondssparing:

Jeg ønsker fond fra:

Ofte stilte spørsmål om fond

Når du selger fondsandeler fra din aksjesparekonto, vil de først bli tilgjengelige som ‘Kontanter’ på din aksjesparekonto. Du kan velge å benytte ‘Kontanter’ til å kjøpe fond eller du kan overføre pengene til din bankkonto.

Gå til menyen i nett- eller mobilbanken og klikk på ‘Fondshandel’, som ligger under menypunktet ‘Sparing’. Her finner du full oversikt over din fonds- og verdipapirbeholdning.
Dersom du ikke finner din fondssparing her, kan det være du ikke har samtykket til å bli med over i vår nye fondsportal. Dine fondsandeler kan da være registrert i vårt gamle system, som ikke er selvbetjent. Ta kontakt med oss så hjelper vi deg!

(Fondsandelene ligger da enten på VPS investortjenester, i Sparing bank og fond eller direkte hos fondsforvalter)

Spareavtalene belastes direkte fra din konto på den datoen du har valgt for dine spareavtaler. Dersom du vil endre/stoppe/flytte forfallsdato for fondssparingen din, må du logge på nett- eller mobilbanken og klikke på ‘Fondshandel’ som ligger under menypunktet ‘Sparing’. Velg hvilke spareavtaler du vil endre og trykk ‘Endre spareavtale’.

Gå til menyen i nett- eller mobilbank, klikk på Fondshandel som ligger under menypunktet Sparing. Velg opprett/ flytt til aksjesparekonto. På neste side velger du ‘Jeg ønsker å flytte fond eller aksjer fra en annen leverdør til dere’. Du må gjennom 3 steg fra fra/til – bekreft – kvittering.

Det vil påløpe en årlig forvaltningsprovisjon ved kjøp av rente- og aksjefond. Kostnadene varierer fra fond til fond og oppgis alltid i fondenes nøkkelinformasjon. Kostnaden er den samme uavhengig om du kjøper direkte hos en forvalter eller via Fana Sparebank. Informasjon om dagsverdi og avkastningen som oppgis er netto, det vil si at provisjonene forvaltningsselskapet belaster allerede er trukket fra.

Ja, spareavtalen trer i kraft med en gang og beløpet vil gå på forfallsdato samme måned.

(Det gjelder for sparing i fondsportalen og for sparing i «sparing bank/fond». Dersom du har opprettet spareavtale som belastes som avtalegiro til f.eks Holberg Fondene eller Skagen Fondene går det litt lenger tid og du vil se det mnd etter).

Ja, du kan fritt velge hvilke måneder du ønsker å spare. Gå til ‘Fondshandel’ i nettbanken og velg spareavtalen du ønsker å endre på, klikk så på ‘Endre spareavtale’. Du markerer de månedene du ønsker å hoppe over.

Aksjesparekonto gir deg mulighet for fleksibel sparing – du kan kjøpe, selge og bytte innad i kontoen uten at det utløser skatt. Du kan også ta ut investert beløp og la gevinsten stå igjen. Skatteplikt utløses først når eventuell gevinst flyttes ut av kontoen.

Gå til menyen i nett- eller mobilbank, klikk på ‘Fondshandel’ som ligger under menypunktet ‘Sparing’. Her vil du få et valg om å opprette aksjesparekonto.

Gå til nettbanken og velg ‘Fondshandel’ - Klikk på ‘Se konto’ på den aktuelle aksjesparekontoen og velg ‘Ta ut kontanter’. Du får så oppgitt hvor mye du har tilgjengelig for uttak og velger hvilken bankkonto du vil overføre pengene til.