Aksjesparekonto

Aksjesparekonto er en svært gunstig verdipapirkonto for langsiktig sparing i børsnoterte aksjer og aksjefond. Du har full oversikt i nett- og mobilbanken og det er enkelt å komme i gang.

Du kan kjøpe, selge eller bytte aksjer og aksjefond innenfor ASK, uten at det utløser skatt underveis. Oppretter du konto før 01.12.19 kan du også flytte over dine eksisterende aksjer og aksjefond, uten at det utløser skatt.

Aksjesparekonto oppretter du enkelt i nett- og mobilbanken.

Logg inn i nettbanken her

Skattefordel – gunstig overgangsordning i 2017, utsatt til 2018 og sist utsatt ut 2019:

Oppretter du konto før 01.12.19 kan du flytte over dine eksisterende aksjer og aksjefond, uten at det utløser skatt. Flytter du etter denne perioden, må du skatte av gevinsten før du kan flytte aksjer/ aksjefond inn på Aksjesparekonto.

Inne i Aksjesparekontoen kan du kjøpe, selge og bytte (reinvestere) aksjer og aksjefond, uten å betale skatt så lenge midlene står på Aksjesparekonto.
I tillegg kan du ta ut innbetalt beløp uten å betale skatt av det. Først når du tar gevinster ut fra Aksjesparekontoen, må du betale skatt på gevinsten. Skattepliktig uttak beskattes som aksjeinntekt etter gjeldende satser.

Eksempel: Kunden har kjøpt andeler for kr. 100.000 og opparbeidet seg en gevinst på 30.000 over tid, kunden kan da ta ut kjøpesummen (innskutt beløp) på kr. 100.000 – uten at det utløser skatt.

 

smau_2.png
Bilde av Jørgen

Jørgen Løland

Kundebehandler

930 14 468 / 55 61 95 68
E-post

Ofte stilte spørsmål om fond

Når du selger fondsandeler fra din aksjesparekonto, vil de først bli tilgjengelige som ‘Kontanter’ på din aksjesparekonto. Du kan velge å benytte ‘Kontanter’ til å kjøpe fond eller du kan overføre pengene til din bankkonto.

Gå til menyen i nett- eller mobilbanken og klikk på ‘Fondshandel’, som ligger under menypunktet ‘Sparing’. Her finner du full oversikt over din fonds- og verdipapirbeholdning.
Dersom du ikke finner din fondssparing her, kan det være du ikke har samtykket til å bli med over i vår nye fondsportal. Dine fondsandeler kan da være registrert i vårt gamle system, som ikke er selvbetjent. Ta kontakt med oss så hjelper vi deg!

(Fondsandelene ligger da enten på VPS investortjenester, i Sparing bank og fond eller direkte hos fondsforvalter)

Spareavtalene belastes direkte fra din konto på den datoen du har valgt for dine spareavtaler. Dersom du vil endre/stoppe/flytte forfallsdato for fondssparingen din, må du logge på nett- eller mobilbanken og klikke på ‘Fondshandel’ som ligger under menypunktet ‘Sparing’. Velg hvilke spareavtaler du vil endre og trykk ‘Endre spareavtale’.

Gå til menyen i nett- eller mobilbank, klikk på Fondshandel som ligger under menypunktet Sparing. Velg opprett/ flytt til aksjesparekonto. På neste side velger du ‘Jeg ønsker å flytte fond eller aksjer fra en annen leverdør til dere’. Du må gjennom 3 steg fra fra/til – bekreft – kvittering.

Det vil påløpe en årlig forvaltningsprovisjon ved kjøp av rente- og aksjefond. Kostnadene varierer fra fond til fond og oppgis alltid i fondenes nøkkelinformasjon. Kostnaden er den samme uavhengig om du kjøper direkte hos en forvalter eller via Fana Sparebank. Informasjon om dagsverdi og avkastningen som oppgis er netto, det vil si at provisjonene forvaltningsselskapet belaster allerede er trukket fra.

Ja, spareavtalen trer i kraft med en gang og beløpet vil gå på forfallsdato samme måned.

(Det gjelder for sparing i fondsportalen og for sparing i «sparing bank/fond». Dersom du har opprettet spareavtale som belastes som avtalegiro til f.eks Holberg Fondene eller Skagen Fondene går det litt lenger tid og du vil se det mnd etter).

Ja, du kan fritt velge hvilke måneder du ønsker å spare. Gå til ‘Fondshandel’ i nettbanken og velg spareavtalen du ønsker å endre på, klikk så på ‘Endre spareavtale’. Du markerer de månedene du ønsker å hoppe over.

Aksjesparekonto gir deg mulighet for fleksibel sparing – du kan kjøpe, selge og bytte innad i kontoen uten at det utløser skatt. Du kan også ta ut investert beløp og la gevinsten stå igjen. Skatteplikt utløses først når eventuell gevinst flyttes ut av kontoen.

Gå til menyen i nett- eller mobilbank, klikk på ‘Fondshandel’ som ligger under menypunktet ‘Sparing’. Her vil du få et valg om å opprette aksjesparekonto.

Gå til nettbanken og velg ‘Fondshandel’ - Klikk på ‘Se konto’ på den aktuelle aksjesparekontoen og velg ‘Ta ut kontanter’. Du får så oppgitt hvor mye du har tilgjengelig for uttak og velger hvilken bankkonto du vil overføre pengene til.