Aksjesparekonto

Aksjesparekonto gjør aksje- og fondshandel mer gunstig for privatpersoner. Med aksjesparekonto kan du kjøpe, selge eller bytte aksjer og aksjefond uten at det utløser skatt underveis. Innskutte beløp kan til enhver tid tas ut uten beskatning.

Aksjesparekonto (ASK) åpner du helt gratis i nett- eller mobilbank, og det er første skritt på veien til en vellykket fondssparing. Spareavtaler og fondshandel legger du deretter til innenfor aksjesparekontoordningen.

Logg inn i nettbanken her

 

 

mor og sonn ser paa mobil
Bilde av Bente

Bente Graham

Autorisert Finansiell Rådgiver

Book møte

Hva kan jeg bruke aksjesparekontoen til?

Du kan kjøpe både aksjer- og aksjefond til din aksjesparekonto. I tillegg kan du også ha månedlig spareavtale som belastes din bankkonto hver måned. Aksjesparekontoen kan inneholde aksjefond og børsnoterte aksjer innenfor EU/EØS-området. Det er ikke noen begrensning på antall fond eller aksjer, annet enn at de må være godkjent for å plasseres på aksjesparekonto. Du kan altså ikke bruke kontoen til å investere i ikke-børsnoterte aksjer, rentefond og kombinasjonsfond.

Skal du kjøpe fond eller starte spareavtale med fond som ikke kvalifiserer til aksjesparekonto (f.eks rentefond og kombinasjonsfond med for høy renteandel) opprettes det en fondskonto for Fond/Aksjer utenfor aksjesparekonto.

 

Hvordan opprette aksjesparekonto:

Tre enkle steg for å starte fondshandel i aksjesparekonto:

  1. Aksjesparekonto oppretter du enkelt i nett- og mobilbanken.
  2. Under fanen «Sparing» i toppmenyen velger du «Fondshandel» for å logge inn i fondsportalen.
  3. Følg stegene videre, og fra «Min side» velger du «Opprett/ Flytt til ASK».

Nå er det klart og du kan etablere spareavtale, kjøpe aksjer- og aksjefond til din nye aksjesparekonto.

 

Hvilken type fond bør jeg velge?

For å gjøre fondsvalget enkelt for deg har vi spesifisert våre utvalgte fond fra handelsløsningen. Norne aksje og Norne rente er for deg som ønsker et vedlikeholdsfritt alternativ. Du sparer langsiktig i et utvalg av fond valgt ut og fulgt opp av profesjonelle forvaltere.

Holberg Norge A, KLP Aksjeglobal Mer Samfunnsansvar, Odin Norden C og Skagen Global A. er også gode alternativer blant våre utvalgte fond.

Les mer om våre utvalgte fond

Ofte stilte spørsmål og svar om aksjesparekonto

Aksjesparekonto gir deg mulighet for fleksibel sparing – du kan kjøpe, selge og bytte innad i kontoen uten at det utløser skatt. Du kan også ta ut investert beløp og la gevinsten stå igjen. Skatteplikt utløses først når eventuell gevinst flyttes ut av kontoen.

Gå til menyen i nett- eller mobilbank, klikk på «Fondshandel» som ligger under menypunktet «Sparing». Her vil du få et valg om å opprette aksjesparekonto.

Når du selger fondsandeler eller aksjer fra din aksjesparekonto, vil oppgjøret først bli tilgjengelige som «Kontanter» på din aksjesparekonto. Du kan velge å benytte «Kontanter» til å kjøpe (reinvestere) i aksjefond og aksjer uten at det utløser skatt underveis. Når du overfører pengene til din bankkonto på utsiden av ASK er det først når du tar ut gevinst på dine plasseringer du blir skattlagt. 

For å kjøpe aksjer på en aksjesparekonto må du først overføre kontanter til din aksjesparekonto slik at du har penger å handle aksjer for. Gå til nettbanken og velg «Fondshandel» - Klikk på «Se konto» på den aktuelle aksjesparekontoen og velg «Innskudd». Du får så oppgitt bankkontonummer for hvor du skal sette inn penger og hvilke KID nummer du skal benytte.

Gå til nettbanken og velg «Fondshandel». Klikk på «Se konto» på den aktuelle aksjesparekontoen og velg «Ta ut kontanter». Du får så oppgitt hvor mye du har tilgjengelig for uttak og velger hvilken bankkonto du vil overføre pengene til. Merk at uttak medfører skattemessig realisasjon.

Gå til nettbanken og velg «Fondshandel». Klikk på «Se konto» på den aktuelle aksjesparekontoen og velg «Innskudd». Du får så oppgitt bankkontonummer for hvor du skal sette inn penger og hvilke KID nummer du skal benytte.

Kontanter på aksjesparekonto (ASK) får du når du:

  1. selger/innløser aksjer eller fond på aksjesparekonto (ASK)
  2. mottar utbytte på aksjer eller
  3. selv setter inn penger på din aksjesparekonto (ASK). Kontantene benytter du til å reinvestere i aksjer eller aksjefond. Beløpet kan også overføres til din bankkonto utenfor aksjesparekonto (ASK). Etter loven opptjenes det ikke renter på kontantbeholdningen.

Du kan ta ut opptil X kr fra din aksjesparekonto (ASK) uten å utløse skatt. Dette tallet, skattefritt uttak, vises på din ASK-konto og består av kostpris og kalkulert skjermingsfradrag. Du kan ta ut innskuddene dine fra ASK når du måtte ønske, uten å betale skatt. Det er først når du tar ut gevinst at du blir skattlagt.

Dersom aksjene står på en aksjesparekonto, blir utbytte overført til aksjesparekonto og vil ikke gå til en bankkonto automatisk. Det er fordi du har mulighet til å reinvestere i aksjer og aksjefond uten at det utløser skatt underveis.

Ved introduksjon av Aksjesparekonto (ASK) vedtok myndighetene at man gjennom en overgangsregel skulle lette overgangen til den nye ordningen, ved at alle som eide aksjer og aksjefond kunne flytte sin eksisterende beholdning til en ASK-konto uten at det medførte realisasjon ved gevinst. Dette var svært gunstig for alle som hadde opparbeidet seg god avkastning på sin portefølje over tid. Overgangsregelen gjaldt ut 2019, og muligheten for konvertering av eksisterende fond eller aksjer uten realisasjon er nå forbi. Flytter du etter denne perioden, må du skatte av gevinsten før du kan flytte aksjer/ aksjefond inn på Aksjesparekonto.