Obs! Økt svindel på SMS

Det har den siste tiden vært flere forsøk på svindel, både via SMS og på e-post. Husk at vi aldri vil be våre kunder om å oppgi sensitiv og personlig informasjon i usikre kanaler. Ta kontakt med oss hvis du mistenker svindelforsøk.

Våre utvalgte fond

For å gjøre fondsvalget enkelt for deg har vår samarbeidspartner Norne Securities AS laget en liste over «utvalgte» fond i handelsløsningen. Alle aktuelle fonds nøkkelinformasjon og historikk finnes i vår selvbetjente fondsportal. 

blomser 2.png

Norne Aksje

Norne Aksje er et aksjefond bestående av et utvalg andre underliggende fond.
Ved å spare i Norne Aksje sprer du risikoen på mange fond, og dermed også mange selskaper og markeder, mye enklere enn du klarer selv. Norne Aksje er et fond der du slipper å tenke på om du sparer rett og om du burde gjort endringer. All oppfølging og utvelgelse blir gjort av Norne. De passer på aksjefondene dine hver dag.

Norne Rente

Norne Rente er et obligasjonsfond bestående av et utvalg av andre underliggende fond, og skal være et alternativ til sparing på bankkonto. Plasseringene vil svinge i verdi. Obligasjonsfond plasserer sine midler i rentepapirer med lengre løpetid enn ett år.

Norne Rente er for deg som ønsker å spare i et vedlikeholdsfritt rentefond, der Norne følger opp alle underliggende investeringer og tilpasser porteføljen etter de rådende markedsforhold.

Norne Rente har som ambisjon å levere en avkastning som over tid er 1-2% høyere enn bankrente.

Andre fond

På «utvalgt»-listen vår i fondsportalen finner du også Holberg Norge A, KLP Aksjeglobal Mer Samfunnsansvar, Odin Norden C og Skagen Global A som også er gode alternativer for deg som vil spare i fond.

Under finner du mer informasjon om ulike typer fond. Husk at du også kan kontakte en av våre dyktige rådgivere som hjelper deg å komme i gang med fondssparingen.

 

Les mer om forskjellige typer fond

 

 

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil bl.a. avhenge av din tidshorisont, markedsutviklingen, forvalters dyktighet, verdipapirfondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.