Aksjehandel

Vi tilbyr en god aksjehandelsløsning for deg som vil handle aksjer. Verdipapirhandel tilbys gjennom Norne Securities AS som er et fullservice verdipapirforetak, eid av Fana Sparebank og en rekke frittstående sparebanker.

pensjonist foran pc.png
Bilde av Tony

Tony Matre

Kunderådgiver

988 20 934 / 55 91 99 21
E-post

Slik kommer du i gang med aksjehandelen

Vår aksjehandelsløsning er tilpasset både deg som ønsker selvbetjent netthandelsløsning og deg som ønsker kontakt med aksjemegler.

Aksjehandelsløsningen er tilgjengelig for deg med samme pålogging som i Nettbanken. Før du tar i bruk tjenesten må du registrere deg som kunde via en enkel veiviser. Velg «Aksjehandel» under fliken «Sparing» når du har logget deg på Nettbanken, og du er i gang!

Ofte stilte spørsmål om fond

Når du selger fondsandeler fra din aksjesparekonto, vil de først bli tilgjengelige som ‘Kontanter’ på din aksjesparekonto. Du kan velge å benytte ‘Kontanter’ til å kjøpe fond eller du kan overføre pengene til din bankkonto.

Gå til menyen i nett- eller mobilbanken og klikk på ‘Fondshandel’, som ligger under menypunktet ‘Sparing’. Her finner du full oversikt over din fonds- og verdipapirbeholdning.
Dersom du ikke finner din fondssparing her, kan det være du ikke har samtykket til å bli med over i vår nye fondsportal. Dine fondsandeler kan da være registrert i vårt gamle system, som ikke er selvbetjent. Ta kontakt med oss så hjelper vi deg!

(Fondsandelene ligger da enten på VPS investortjenester, i Sparing bank og fond eller direkte hos fondsforvalter)

Spareavtalene belastes direkte fra din konto på den datoen du har valgt for dine spareavtaler. Dersom du vil endre/stoppe/flytte forfallsdato for fondssparingen din, må du logge på nett- eller mobilbanken og klikke på ‘Fondshandel’ som ligger under menypunktet ‘Sparing’. Velg hvilke spareavtaler du vil endre og trykk ‘Endre spareavtale’.

Gå til menyen i nett- eller mobilbank, klikk på Fondshandel som ligger under menypunktet Sparing. Velg opprett/ flytt til aksjesparekonto. På neste side velger du ‘Jeg ønsker å flytte fond eller aksjer fra en annen leverdør til dere’. Du må gjennom 3 steg fra fra/til – bekreft – kvittering.

Det vil påløpe en årlig forvaltningsprovisjon ved kjøp av rente- og aksjefond. Kostnadene varierer fra fond til fond og oppgis alltid i fondenes nøkkelinformasjon. Kostnaden er den samme uavhengig om du kjøper direkte hos en forvalter eller via Fana Sparebank. Informasjon om dagsverdi og avkastningen som oppgis er netto, det vil si at provisjonene forvaltningsselskapet belaster allerede er trukket fra.

Ja, spareavtalen trer i kraft med en gang og beløpet vil gå på forfallsdato samme måned.

(Det gjelder for sparing i fondsportalen og for sparing i «sparing bank/fond». Dersom du har opprettet spareavtale som belastes som avtalegiro til f.eks Holberg Fondene eller Skagen Fondene går det litt lenger tid og du vil se det mnd etter).

Ja, du kan fritt velge hvilke måneder du ønsker å spare. Gå til ‘Fondshandel’ i nettbanken og velg spareavtalen du ønsker å endre på, klikk så på ‘Endre spareavtale’. Du markerer de månedene du ønsker å hoppe over.

Aksjesparekonto gir deg mulighet for fleksibel sparing – du kan kjøpe, selge og bytte innad i kontoen uten at det utløser skatt. Du kan også ta ut investert beløp og la gevinsten stå igjen. Skatteplikt utløses først når eventuell gevinst flyttes ut av kontoen.

Gå til menyen i nett- eller mobilbank, klikk på ‘Fondshandel’ som ligger under menypunktet ‘Sparing’. Her vil du få et valg om å opprette aksjesparekonto.

Gå til nettbanken og velg ‘Fondshandel’ - Klikk på ‘Se konto’ på den aktuelle aksjesparekontoen og velg ‘Ta ut kontanter’. Du får så oppgitt hvor mye du har tilgjengelig for uttak og velger hvilken bankkonto du vil overføre pengene til.