Aksjehandel

Vi tilbyr en god aksjehandelsløsning for deg som vil handle aksjer. Verdipapirhandel tilbys gjennom Norne Securities AS som er et fullservice verdipapirforetak, eid av Fana Sparebank og en rekke frittstående sparebanker.

kaffekopp og mobil
Bilde av Heidi

Heidi Herland

Autorisert Finansiell Rådgiver

Slik kommer du i gang med aksjehandelen

Vår aksjehandelsløsning er tilpasset både deg som ønsker selvbetjent netthandelsløsning og deg som ønsker kontakt med aksjemegler. Aksjehandel er tilgjengelig både for privat- og bedriftskunder.

Aksjehandelsløsningen er tilgjengelig med samme pålogging som i Nettbanken. Før du tar i bruk tjenesten må du registrere deg som kunde via en enkel veiviser. Velg «Aksjehandel» under fliken «Sparing» når du har logget deg på Nettbanken.

Du får en Verdipapirkonto i Norne Securities. Du handler da aksjer på utsiden av aksjesparekonto og belaster din bankkonto i Fana Sparebank direkte for hvert kjøp. Hvert aksjesalg medfører umiddelbar realisasjon og utløser skatt underveis. Verdipapirkonto med aksjehandel benyttes i dag vanligvis for kjøp av aksjer som ikke kvalifiserer for aksjesparekonto.

Du kan også handle aksjer direkte til aksjesparekonto. Aksjesparekonto gir deg mulighet for at du kan kjøpe, selge og bytte aksjer (og aksjefond) innad i kontoen uten at det utløser skatt. Du kan også ta ut investert beløp og la gevinsten stå igjen. Skatteplikt utløses først når eventuell gevinst flyttes ut av kontoen.

Les mer om aksjesparekonto

Ofte stilte spørsmål om aksjehandel

Hvis du ikke er kunde hos oss, må du først registrere deg som kunde via en enkel veiviser. Velg «Aksjehandel» under fliken «Sparing» når du har logget deg på Nettbanken. Du fyller ut skjema og bestiller aksjehandel. Vår samarbeidspartner Norne oppretter automatisk en Verdipapirkonto til deg som du kan benytte til aksjehandel og hvor du kan belaste din bankkonto i Fana Sparebank direkte.

For å kjøpe aksjer på en aksjesparekonto må du først overføre kontanter til din aksjesparekonto slik at du har penger å handle aksjer for. Gå til nettbanken og velg «Fondshandel» - Klikk på «Se konto» på den aktuelle aksjesparekontoen og velg «Innskudd». Du får så oppgitt bankkontonummer for hvor du skal sette inn penger og hvilke KID nummer du skal benytte.

Skal du kjøpe fond kan du gå direkte på «kjøp fond» i fondsportalen og belaste din bankkonto i Fana Sparebank.

Du bestemmer selv om du ønsker aksjehandel på nett, med megler eller en kombinasjon av de to. Vi tilbyr en komplett og sikker løsning for deg som vil handle aksjer og ha full oversikt over verdiutviklingen på porteføljen din.

Dersom aksjene står på en aksjesparekonto, blir utbytte overført til aksjesparekonto og vil ikke gå til en bankkonto automatisk. Det er fordi du har mulighet til å reinvestere i aksjer og aksjefond uten at det utløser skatt underveis. Les mer under aksjesparekonto.

Ja, bedrifter som ønsker aksjehandel må ta kontakt med sin rådgiver i banken for etablering av aksjehandel. Når etableringen først har funnet sted, er løsningen tilgengelig via nett- og mobilbank også for våre bedriftskunder.