Fastrenteinnskudd

Med fastrenteinnskudd har du mulighet til å få god rente på sparepengene dine. Du binder pengene dine for en bestemt periode til en fast avtalt rente, og renten i bindingstiden påvirkes ikke av renten i markedet ellers.

Du kan altså ikke ta ut pengene når du vil i bindingsperioden.

Dersom du vurderer fastrenteinnskudd kan du gjerne booke et møte med en rådgiver.

Book møte

Sjekk prislisten vår for å se hvilke tilbud vi har for fastrenteinnskudd nå.

Etter utløpsdato vil kontoen få betingelser tilsvarende de til enhver tid gjeldene betingelser på vår sparekonto, så fremt ikke banken og kunden har avtalt annen disponering av midlene. Vilkårene for sparekonto fremgår av bankens prisliste.

Før utløpsdato vil banken normalt sende tilbud om et nytt fastrenteinnskudd, så fremt banken tilbyr dette. Ved aksept av tilbudet vil innskuddet være bundet for en ny periode på de tilbudte vilkår.

Våre fastrentetilbud kan endres på kort varsel. Bindingstid og rentesats kan variere for hvert tilbud.

lille lungegardsvann
Bilde av Heidi

Heidi Herland

Autorisert Finansiell Rådgiver

Book møte

Her er betingelsene for fastrenteinnskudd

  • Innskuddet har fast, avtalt rente frem til utløpsdato.
  • Kontoen er sperret for innskudd frem til utløpsdato.
  • Minimumsbeløp for å inngå avtale om Fastrenteinnskudd er kr. 50.000,-.
  • Maksimumsbeløp for Fastrenteinnskudd er kr. 8.000.000,-.
  • Opptjente renter godskrives konto ved forfall.
  • Ved uttak før utløpsdato, vil det bli belastet uttaksgebyr på 1 % p.a. av uttatt beløp for resterende del av bindingsperioden.