Grønt fastrenteinnskudd

Med grønt fastrenteinnskudd kan du la pengene dine jobbe for en bærekraftig fremtid. Vi garanterer at dine innskudd blir brukt til grønne formål, samtidig som dine penger vokser.

Ganske fint, ikke sant? Til forskjell fra vår grønne sparekonto må du binde pengene dine for en bestemt periode. Til gjengjeld får du god, fast rente.

Dersom du vurderer grønt fastrenteinnskudd kan du gjerne booke et møte med en rådgiver.

Book møte

Sjekk prislisten vår for å se hvilke tilbud vi har for grønt fastrenteinnskudd nå.

Etter utløpsdato vil kontoen få betingelser tilsvarende de til enhver tid gjeldende betingelser på vår grønn sparekonto, så fremt ikke banken og kunden har avtalt annen disponering av midlene.

Før utløpsdato vil banken normalt sende tilbud om et nytt fastrenteinnskudd, så fremt banken tilbyr dette. Ved aksept av tilbudet vil innskuddet være bundet for en ny periode på de tilbudte vilkår.

Våre fastrentetilbud kan endres på kort varsel. Bindingstid og rentesats kan variere for hvert tilbud.

 

sykler
Bilde av Anita

Anita Dokkedal

Autorisert Finansiell Rådgiver

Book møte

Betingelser for Grønt fastrenteinnskudd

  • Innskuddet har fast, avtalt rente frem til utløpsdato.
  • Kontoen er sperret for innskudd frem til utløpsdato.
  • Minimumsbeløp for å inngå avtale om Fastrenteinnskudd er kr. 50.000,-.
  • Maksimumsbeløp for Fastrenteinnskudd er kr. 8.000.000,-.
  • Opptjente renter godskrives konto ved forfall.
  • Ved uttak før utløpsdato, vil det bli belastet uttaksgebyr på 1 % p.a. av uttatt beløp for resterende del av bindingsperioden.