Grønn sparekonto ungdom

Se verdien av å spare litt hver måned. Beløpet på sparekontoen din vokser, samtidig som banken hjelper deg å gjøre pengene grønne. Selv små beløp kan bli store over tid. Sett av en liten sum hver måned og følg med på sparingen i nett og mobilbank.

Sparekontoen har høy rente, og ingen begrensninger for uttak.

Ønsker du å opprette en sparekonto for ungdom 13 -17 år?

Book et møte med oss

Noen av fordelene med Grønn sparekonto ungdom:

  • Sparekonto med høy rente fra første krone
  • Ingen uttaksbegrensninger
  • Ingen oppsigelsestid
  • Både foreldre og ungdommen kan følge med på kontoen i nettbanken
  • Dette forutsetter at både foreldre og ungdommen selv disponerer konto
  • Både foreldre og ungdommen selv kan spare når det passer dere
  • Ungdommen overtar kontoen selv når de fyller 18 år og foreldres disposisjonsrett bortfaller
  • Foreldre kan også opprette kontoen, uten at ungdommen selv skal disponere konto før 18 års dagen
  • Vi minner om at grensen for midler som skal forvaltes av Fylkesmannen ihht vergemålsloven er 2G (grunnbeløpet i folketrygden reguleres hvert år. 1G = pr 1.mai 2019 kr. 99.858,-)
gutt med telefon
Bilde av Tony

Tony Matre

Autorisert Finansiell Rådgiver

Book møte

Hva er en grønn sparekonto?

Banken setter av penger til et grønt formål, samtidig som du får de samme gunstige vilkårene som på en helt vanlig sparekonto. Banken bruker ikke av dine penger, men gir 0,05% av samlet innestående beløp på alle barne- og ungdomskonter fra sitt gavefond. Disse pengene går til et gitt bærekraftsprosjekt.

Grønne innskudd vil i tillegg følge prinsippene for grønn finansiering innen finans. Det betyr at banken forplikter seg til å finansiere grønne formål som har en positiv effekt på klima og miljø.