Fra veimerking til å sette sitt merke på Bergen by

08. oktober 2019

Pallas startet opprinnelig som et veimerkingsfirma. I dag styrer fire brødre, via Pallas Eiendom, ett av Bergens mest pulserende strøk.