Utdeling av Grønn Bonus for 2022

29. september 2023 3 min

Gjennom vårt produkt Grønne Innskudd deler vi ut en årlig grønn bonus til formål som kundene er med på å bestemme. Ved å benytte seg av en grønn innskuddskonto garanterer vi at midlene blir brukt til å finansiere bærekraftige formål. I praksis betyr det at vi bruker de grønne innskuddene til å finansiere grønne utlån.