Grønn bonus

Gjennom produktet Grønne Innskudd deler kunder sammen med Fana Sparebank ut en årlig Grønn Bonus til formål som kundene er med på å bestemme​.

Grønn Bonus 2022

Totalbeløpet som deles ut for 2022 er 130.000 kr.
Beløpet blir fordelt på de kandidatene som juryen nominerer.

 

Kriteriene for grønn bonus​

Det er utarbeidet et kriteriesett for å forsikre at mottakere av Grønn Bonus bidrar til aktivt arbeid tilknyttet et eller flere bærekraftsmål. ​​

Den nominerte skal

  • Være en ildsjel, frivillig organisasjon eller forening 
  • Ha tilhørighet i bergensområdet  
  • Vise til aktivt arbeid tilknyttet ett eller flere bærekraftsmål 
  • Være en inspirasjon for andre 

I tillegg må mottaker dokumentere hva pengene skal brukes til. 

Nominér en kandidat

 

Jurymedlemmer

Juryen blir plukket ut for hvert år. Juryen skal være i barn og unge-segmentet, for å engasjere yngre generasjoner. Møteleder vil være en representant fra banken. 

Kandidatene som juryen blir presentert er basert på nominasjoner fra kunder.

 

Bakgrunnen for grønn bonus

Grønne innskudd

Bakgrunnen for Grønne Innskudd er at banken garanterer at midlene blir brukt til å finansiere bærekraftige formål. I praksis vil grønne innskudd finansiere utlån som kvalifiseres som grønt i henhold til bankens rammeverk for grønn finansiering.  

Grønne Innskudd er laget slik at  innskyter får litt lavere rente enn tilsvarende, vanlig sparekonto. Differansen blir satt av til et eget fond, og dobles gjennom et bidrag fra banken. 

Til sammen blir midlene stilt til disposisjon i form av en årlig utdeling av Grønn Bonus til et innskytervalgt formål. 

Hvilke prosjekter som skal motta den grønne bonusen gjøres etter årets slutt, og kunden får være med å velge hvilke prosjekter som skal støttes. 

 

Grønn barne- og ungdomskonto

Alle bankens barne- og ungdomskontoer er grønne. Dette er et bevisst valg for å påskjønne den yngre generasjonen at deres innskudd blir brukt til å finansiere grønne formål. 

Barne- og ungdomskontoene vil ikke ha redusert innskuddsrente, men banken avsetter et bidrag tilsvarende for grønne innskudd og grønn høyrente.