Samfunnsansvar

I over 140 år har Fana Sparebank hatt et sterkt og nært forhold til samfunnet rundt oss. Det skal vi fortsette med også i fremtiden.

For oss som lokalbank er det viktig å ta en aktiv rolle i samfunnet. Vi skal støtte opp om vårt lokalsamfunn i Bergen, samtidig som vi skal sørge for en bærekraftig utvikling.

Her gjør banken flere store grep som viser at vi tar samfunnet på alvor.

Bærekraft

Fana Sparebank skal være en handlekraftig bank som tar klima og miljø på alvor. Derfor gjør vi flere viktige grep for å ta hensyn til miljøet. Her er noen av de viktigste.

  • Vi har siden 2015 vært Miljøsertifisert bedrift, og jobber aktivt for å ivareta satsingen.
  • I 2018 delte vi ut Bærekraftsprisen sammen med Bergens Næringsråd.
  • Vår eiendomsmegler Himla har en tilnærmet heldigital profil.

Gaver

Hver eneste dag året rundt, legges det ned utallige timer frivillig arbeid og dugnadsinnsats i lokalmiljøet. Alle disse timene bygger opp under det samme; å gi barn og unge en god oppvekst.

Målet til Fana Sparebank er akkurat det samme; vi ønsker å bidra der det finnes mer enn nok av engasjement og vilje - men der økonomisk støtte trengs for å realisere et prosjekt som bedrer hverdagen for barn og unge.

Se utdelte midler for årene nedenfor:

2018

2017

2016

2015

2014

Samarbeidspartnere

Sammen med våre samarbeidspartnere skal vi skape glede og motivasjon. Når vi finner samarbeidspartnere er det viktig at det kommer flest mulig til gode. I tillegg skal de arbeide i tråd med våre verdier. Vi har nå et flott samarbeid med flere aktører.