Derfor trenger du en skikkelig god personforsikring

I løpet av livet vil man til enhver tid ha ulike behov for forsikring, avhengig av hvilken fase man er i. Hvilken som passer deg og hva du trenger vil variere i takt med hvordan livet ditt utvikler seg. Det viktigste er å skape trygghet for deg og dine nærmeste.

mann og dame nyter utsikt fra terasse.jpg

Fire gode grunner

I en jungel av ulike forsikringer kan det være vanskelig å skille hvilke behov man har, og finne ut om man i det hele tatt trenger å forsikre seg og sine. Vi har samlet fire gode grunner til hvorfor du trenger en skikkelig god personforsikring.

 

1. Hva om du blir langtidssykemeldt?

Ingen problem tenker du? Du har forsikring gjennom jobben? Selv den beste forsikringen gjennom arbeidsgiver dekker maksimalt 75% av dagens inntekt dersom du blir langvarig syk. En uføreforsikring som Uførerente eller Uføre pluss kan gjøre at du mottar enten en engangsutbetaling eller månedlig utbetaling helt til du blir pensjonist. Dermed kan du sikre din økonomiske situasjon selv om du blir syk.

2. Hva om du blir kritisk syk?

Kreft, hjerneslag og nyresvikt er alle livsfarlige sykdommer som kommer uten forvarsel, og som man ikke kan forsikre seg mot. Da gjelder det å sørge for at økonomien er det siste du trenger å tenke på, hvis du mot formodning skulle bli syk. En forsikring mot kritisk sykdom dekker deg uansett hvor i verden du bor og gir deg en rask engangsutbetaling som du kan bruke enten til behandling eller tilpasning i hjemmet.

3. Hva om du dør?

Hva skjer med familien dersom du eller partneren din faller fra? En livsforsikring vil gjøre det enklere å beholde boligen, gi økonomisk frihet og håndtere løpende utgifter. De fleste livsforsikringer dekker deg uansett dødsårsak, og dine nærmeste har økonomisk sikkerhet i tilfelle det verste skulle skje. 

4. Hva om barnet ditt blir alvorlig syk eller skadet?

En barneforsikring sikrer fremtiden til det mest dyrebare man har, og gir deg en trygghet i å kunne tilrettelegge for barnet uavhengig av situasjonen. Den fokuserer på å gi barnet ditt økonomisk sikkerhet også som voksen, dersom det skulle bli alvorlig skadet eller alvorlig syk i oppveksten. En barne og ungdomsforsikring gjelder fra barnet er tre måneder og ut året det fyller 26, fra det året fortsetter forsikringen automatisk. 

en far smiler til sine små barn.jpg

Vanskelig å velge

Det som er viktig å ta med seg er at behovet for personforsikringer blir større når du skal forsørge barn, og i tillegg har opparbeidet deg gjeld. Forsikring handler også om se for seg verst mulig scenario, og hvordan man kan håndtere det best mulig. Sannsynligvis er du frisk som en fisk resten av livet, det samme er partner og barn, men har du råd til å gamble? Tenk om noe skulle skje?

Vi har full forståelse for at det er vanskelig å vurdere hvilke behov du har, men frykt ikke. Vi hjelper deg gjerne, helt kostnadsfritt. Du kan når som helst booke møte med rådgiver på nett, telefon eller i banken

 

I mellomtiden ønsker vi deg all hell og lykke i livet!