Nær der du er, i en krevende ny hverdag

30. mars 2020

Vi – og verden med oss – står i en situasjon som er helt unik. Koronakrisen er over oss. Ingen har erfaring som kan fortelle oss nøyaktig hvordan vi skal forholde oss til alle problemstillingene som oppstår til enhver tid. Ett er sikkert; Vi er alle invitert til en nasjonal dugnad. Noen av de tiltakene banken kan bidra med, for å gjøre hverdagen lettere for våre kunder, er rentekutt, avdragsfrihet på lån, og tilbud om forskuddslån for de kundene som venter på utbetaling fra NAV.