Individuell pensjonssparing (IPS)

Sparer du til pensjonen i fond og velger IPS, kan du spare inntil 15.000 kroner i året og få inntil kr. 3.300 kroner i skatteutsettelse. Med fondets avkastning og 22% i skatteutsettelse, er IPS et godt alternativ for å sikre fremtidsdrømmene dine. Starter du pensjonssparingen tidlig kan et lite beløp gi deg tryggheten du trenger når du blir pensjonist.

IPS oppretter du enkelt i vår nett- og mobilbank.

Logg inn og kom i gang

Pengene du sparer blir plassert i fond. Du kan starte en spareavtale, sette inn engangsbeløp eller gjøre en kombinasjon av begge deler for inntil kr. 15.000 i året. Du kan når som helst endre spareprofilen din når IPS-avtalen er opprettet.

mann pa cafe
Bilde av Kari Anne

Kari Anne Skaar

Autorisert Finansiell Rådgiver

Book møte

Her er noen av fordelene med IPS

 • Du betaler ingen skatt på avkastningen i spareperioden.
 • Sparingen er fritatt for formuesbeskatning.
 • Du kan selv velge når du vil slutte å spare eller om du vil justere sparebeløpet underveis.
 • Pengene kan du begynne å ta ut etter fylte 62 år.
 • Utbetalingen beskattes med samme skattesats som ved sparingen, p.t. 22% i 2022.

  Flere fakta om individuell pensjonssparing (IPS)
 • Utbetaling kan minimum skje over ti år, minst til 80 år. Utbetalingstiden forkortes hvis beløpet ikke er stort nok til å fordels utover så mange år. Årlig utbetalings skal være minimum 20 % av G (folketrygdens grunnbeløp reguleres hvert år. 1G= 111.477,- pr.1/5-22).
 • Sparetiden er fra minst 18 år til høyst 75 år.
 • Pensjonskapitalen tilfaller de etterlatte dersom du dør før den avtalte utbetalingsperioden utløper. Ved død skal pensjonskapitalen benyttes til barnepensjon. Hvis du ikke har barn, vil den gå til etterlattepensjon til ektefelle, registrert partner eller samboer. Pensjonskapital som ikke benyttes til barnepensjon eller etterlattepensjon, utbetales som et engangsbeløp til dødsboet.
 • Pensjonskapitalen i en IPS-avtale kan flyttes til en annen tilbyder.