Individuell pensjonssparing (IPS)

Sparer du til pensjonen i fond og velger IPS, kan du spare inntil 40.000 kroner i året og få inntil kr. 8.800 kroner i skattefordel. Med fondets avkastning og 22% i skattefradrag, er IPS et godt alternativ for å sikre fremtidsdrømmene dine. Starter du pensjonssparingen tidlig kan et lite beløp gi deg tryggheten du trenger når du blir pensjonist.

IPS oppretter du enkelt i vår nett- og mobilbank.

Logg inn og kom i gang

Pengene du sparer blir plassert i fond. Du kan starte en spareavtale, sette inn engangsbeløp eller gjøre en kombinasjon av begge deler for inntil kr. 40.000 i året. Du kan når som helst endre spareprofilen din når IPS-avtalen er opprettet.

pensjonist pa cafe_2.png
Bilde av Ole

Ole Algrøy

Autorisert Finansiell Rådgiver

Kontakt meg

Endringer i vilkår fra 2022

Maks sparebeløp reduseres fra 2022

Hvis du sparer med individuell pensjonssparing (IPS), kan du spare inntil 40.000 kroner og få skattefradrag for beløpet du sparer. Det kan maksimalt redusere skatten din med 8.800 kroner i 2021.

Fra og med neste år vil det årlige maksbeløpet senkes til 15.000 kroner.

Benytt deg av muligheten i år

Siste frist for tegning til IPS for å komme med på skatteåret 2021 er satt til 27.12.21.

Sparebeløpet som står på kontoen er unntatt fra formuesskatt, du må ikke betale skatt på avkastningen, men når du skal ta ut pensjon fra kontoen vil det skattlegges som alminnelig inntekt.

Hvis du vil benytte ordningen for inntektsåret 2021, kan du opprette en IPS-avtale og innbetale sparebeløpet før nyttår. Husk at midlene er bundet fram til du er 62 år.

 

Her er noen av fordelene med IPS

 • Du betaler ingen skatt på avkastningen i spareperioden.
 • Sparingen er fritatt for formuesbeskatning.
 • Du kan selv velge når du vil slutte å spare eller om du vil justere sparebeløpet underveis.
 • Pengene kan du begynne å ta ut etter fylte 62 år.
 • Utbetalingen beskattes med samme skattesats som ved sparingen, p.t. 22% i 2021.

  Flere fakta om individuell pensjonssparing (IPS)
 • Utbetaling kan minimum skje over ti år, minst til 80 år. Utbetalingstiden forkortes hvis beløpet ikke er stort nok til å fordels utover så mange år. Årlig utbetalings skal være minimum 20 % av G (folketrygdens grunnbeløp reguleres hvert år. 1G= 96.883 pr.1/5-19).
 • Sparetiden er fra minst 18 år til høyst 75 år.
 • Pensjonskapitalen tilfaller de etterlatte dersom du dør før den avtalte utbetalingsperioden utløper. Ved død skal pensjonskapitalen benyttes til barnepensjon. Hvis du ikke har barn, vil den gå til etterlattepensjon til ektefelle, registrert partner eller samboer. Pensjonskapital som ikke benyttes til barnepensjon eller etterlattepensjon, utbetales som et engangsbeløp til dødsboet.
 • Pensjonskapitalen i en IPS-avtale kan flyttes til en annen tilbyder.